O współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, ubezpieczeniu OC, kursach przygotowawczych do egzaminów na uprawnienia budowlane na Krajowej Radzie PIIB

Deklaruję, że postaramy się, aby kwestie bu­downictwa były dopilnowane i budownic­two, które znalazło się w nazwie ministerstwa wybrzmiało bardziej znacząco i żeby wszyscy ci, którzy współtworzą tę rzeczywistość, bę­dącą podstawowym filarem gospodarki, mieli też takie poczucie, że ma to odzwierciedlenie w organach administracji centralnej, zarów­no z tytułu podejmowanych działań, jak i doceniania środowisk, które to współtwo­rzą – powiedział Tomasz Żuchowski, pod­sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruk­tury i Budownictwa, podczas ostatniego w 2015 r. posiedzenia Krajowej Rady PIIB.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in