Nowe uprawnienia w nowym roku

09.02.2017

21 stycznia br. w Prószkowie koło Opola miała miejsce doniosła, a równocześnie bardzo miła uroczystość – zorganizowana przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa – wręczenia zdobytych w ostatniej sesji egzaminacyjnej uprawnień budowlanych.

To wydarzenie stało się równocześnie okazją do corocznego noworocznego spotkania członków tej izby wraz z zaproszonymi gośćmi, wśród których w tym roku znaleźli się m.in.: Stefan Czarniecki, wiceprezes PIIB, Waldemar Szleper, krajowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, Katarzyna Kubicz, opolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego, Małgorzata Kałuża-Swoboda, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego, przewodniczący zarządów oddziałów stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz prezesi opolskich firm budowlanych. Adam Rak, przewodniczący izby opolskiej, powitał uczestników i przedstawił informację nt. działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i jego osiągnięć w roku 2016, w tym uzyskania Lauru Umiejętności i Kompetencji nadanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach oraz podpisania Deklaracji Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów.

 

Andrzej Buła, Grzegorz Markowski, Adam Rak i Wiktor Abramek

 

W dalszej części Wiktor Abramek, przewodniczący OKK, przedstawił informację dotyczącą nadawania uprawnień budowlanych. Laureatem nagrody Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB za najlepiej zdany egzamin został mgr inż. Grzegorz Markowski. Osoby otrzymujące uprawnienia budowlane złożyły uroczyste ślubowanie, a następnie odebrały decyzje o nadaniu tych uprawnień oraz listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Opolskiego. Po części oficjalnej rozpoczęło się noworoczne spotkanie, które przebiegało w koleżeńskiej, bardzo sympatycznej atmosferze.

 

Wręczanie uprawnień budowlanych

 

Barbara Mikulicz-Traczyk

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in