Nowy standard w przetargach na S61

09.02.2017

6 lutego ogłoszono przetarg na projekt i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S61 woj. podlaskim. Po raz pierwszy przy ocenie ofert kryteria pozacenowe będą uwzględniane w tak dużej skali – za ich spełnienie wykonawcy będą mogli otrzymać 40 punktów na 100 możliwych.

Nowa formuła przetargów i wyboru najkorzystniejszej oferty to wynik prac działającej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa Rady Ekspertów.

Przetarg obejmuje odcinki S61 na północ od Łomży: od węzła Kolno do Stawisk (16,4 km) i od Stawisk do Szczuczyna (18 km). W ramach 34-kilometrowej inwestycji powstanie m.in. kluczowy węzeł w Kolnie, do którego zostanie podłączona planowana obwodnica Łomży, a także druga jezdnia istniejącej obwodnicy Stawisk. Trwa przetarg na budowę drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna.

S61 na odcinku Kolno–Szczuczyn zostanie wybudowana jako droga dwujezdniowa, praktycznie w całości po nowym śladzie. Nowa droga będzie dostosowana do nośności 115 kN/oś i prędkości projektowej 110 km/h. W ramach inwestycji powstanie infrastruktura towarzysząca – obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Mapa S61 Ostrów Mazowiecka–Szczuczyn

 

Zamawiający (GDDKiA) stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

– kryterium jakościowe (właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, równość podłużna nawierzchni);

– kryterium organizacyjne (personel  wykonawcy, termin realizacji kontraktu);

– kryterium środowiskowe (zagospodarowanie gruntu rodzimego).

GDDKiA jako inwestor wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy. Jednocześnie zamawiający ustalił minimalny termin realizacji, który wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Zawarcie umów z wykonawcami jest planowane na koniec 2017 r. Rozpoczęcie prac budowlanych jest przewidywane w 2019 r. Roboty potrwają do połowy 2021 r.

Droga ekspresowa na odcinku Kolno–Szczuczyn będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawców będzie przygotowanie stosownej dokumentacji technicznej i uzyskanie od wojewody decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Droga ekspresowa S61 jest częścią trasy Via Baltica. Stanowi fragment międzynarodowej drogi E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego.

W lutym 2016 r. skierowano do realizacji odcinek Szczuczyn – granica państwa (z wyłączeniem odcinka obejmującego obwodnicę Augustowa i Suwałk). Cały ten odcinek uzyskał dofinansowanie z funduszu Łącząc Europę (CEF).

 

Źródło: MIiB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in