S19 Rudnik nad Sanem–Łowisko otwarta

08.12.2021

Na trasę S19 Rudnik nad Sanem–Łowisko składają się trzy nowo wybudowane odcinki Via Carpatii – łącznie prawie 30 km. Stanowią one ważne połączenia drogą ekspresową Lublina i Rzeszowa.

 

S19

 

Do ruchu oddano 30 km drogi ekspresowej S19 Rudnik nad Sanem–Łowisko. Są to trzy odcinki S19 od węzła Rudnik nad Sanem do węzła Łowisko:

  • Rudnik nad Sanem–Nisko o długości 6,4 km;
  • Nisko–Jeżowe (dotychczasowa nazwa: Podgórze) o długości 11,5 km;
  • Jeżowe–Łowisko (dotychczasowa nazwa: Kamień) o długości 10,3 km.

Tym samym na Podkarpaciu kierowcy mogą już korzystać z prawie 68 km drogi ekspresowej S19.

 

S19

 

Odcinek S19 Rudnik nad Sanem–Nisko

Ten odcinek ma długość 6,4 km i rozpoczyna się na węźle Rudnik nad Sanem na przecięciu z drogą krajową nr 77 oraz obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Następnie trasa zbliża się do szerokotorowej linii kolejowej nr 65, biegnąc równolegle do niej, a następnie na węźle Nisko krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 19 oraz kilometr dalej z linią kolejową nr 65.

W ramach inwestycji wybudowano dwa węzły drogowe (Rudnik nad Sanem i Nisko), sześć wiaduktów (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą oraz dołem) i sześć przepustów (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt). Na tym odcinku ułożono 330 tys. m² warstw bitumicznych. Wykonano także około 122,5 tys. m³ wykopów i 998,5 tys. m³ nasypów.

Generalny wykonawca: konsorcjum firm Strabag (lider) i Strabag Infrastruktura Południe (partner). Umowę o wartości 196 339 975,77 zł podpisano 18 czerwca 2018 r. Budowa trwała 22 miesiące.

 

Odcinek S19 Nisko–Jeżowe

Długość odcinka wynosi 11,5 km. Jego początek jest zlokalizowany za węzłem Nisko Południe, tuż za przecięciem drogi ekspresowej z linią kolejową nr 65. Trasa biegnie w okolicy miejscowości Nowosielec w kierunku południowym, po zachodniej stronie obecnej DK19 (w przybliżeniu równolegle do niej). Następnie krzyżując się bezkolizyjnie z DK19, skręca w kierunku południowo-wschodnim. Odcinek kończy się przed węzłem Podgórze, gdzie krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 861.

W ramach zadania wybudowano trzy wiadukty nad drogą ekspresową, sześć przejść dla zwierząt (dwa górą i cztery dołem), dziewięć przepustów dla celów ekologicznych, a także Miejsca Obsługi Podróżnych Podgórze (kat. III) i Jeżowe (kat. II).

Budowa wszystkich obiektów inżynierskich pochłonęła ok. 2550 t stali, blisko 19 336 m³ betonu konstrukcyjnego oraz 413 belek sprężonych typu T, których łączna długość wyniosła ok. 7564 m. W trakcie realizacji kontraktu 20 tys. kursów samochodów ciężarowych dostarczyło na budowę 500 tys. t kruszywa i betonu asfaltowego.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construcciones (partner). Umowę podpisano 14 listopada 2018 r. na kwotę 272 690 030,27 zł. Odcinek ten oddany został przed terminem, ponieważ termin umowny mija dopiero w maju 2022 r. Roboty budowlane trwały 22 miesiące.

 

Odcinek S19 Jeżowe–Łowisko

Ten fragment ma długość 10,3 km i zaczyna się przed węzłem Jeżowe (wcześniej Podgórze), który przecina trasę drogi ekspresowej z drogą wojewódzką nr 861. Następnie omija kompleks leśny od strony wschodniej i zmienia kierunek na południowo-zachodni. Na granicy trzech powiatów (niżańskiego, leżajskiego i rzeszowskiego) trasa przecina drogę powiatową nr 1084 R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska, tworząc węzeł Nowa Sarzyna (wcześniej: Nowy Kamień). Odcinek kończy się przed węzłem Łowisko (wcześniej: Kamień).

Wybudowano także dwa węzły drogowe (Jeżowe i Nowa Sarzyna), siedem wiaduktów (w tym trzy wiadukty w ciągu dróg bocznych), pięć mostów (w tym pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem), przejście dla zwierząt górą, przejście dla zwierząt dołem oraz pięć przepustów o funkcji ekologicznej.

Ten odcinek S19 znajduje się na obszarze blisko 90 ha. W trakcie prac wykonano 526 tys. m³ wykopów. Grunt wbudowany w nasypy to 1027 tys. m³. Powierzchnia wszystkich zrealizowanych dróg o nawierzchni asfaltowej wyniosła 32 ha.

Generalny wykonawca: Budimex SA. Kontrakt na kwotę 335 932 922,85 zł został podpisany 9 sierpnia 2018 r. Budowa trwała 20 miesięcy.

 

S19 z dofinansowaniem UE

Realizacja trzech odcinków była dofinansowana ze środków UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Odcinek Rudnik nad Sanem–Nisko Południe jest częścią projektu dotyczącego budowy drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie–Nisko Południe. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, całkowity koszt projektu to 971 408 465,64 zł, a wysokość dofinansowania unijnego stanowi 468 342 018,53 zł.

Natomiast odcinki Nisko Południe–Podgórze i Podgórze–Kamień są częścią projektu dotyczącego budowy drogi ekspresowej S19 Nisko Południe–Sokołów Małopolski Północ. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, całkowity koszt projektu to 1 132 005 519,33 zł, a wysokość dofinansowania unijnego stanowi 587 297 822,46 zł.

 

Źródło: GDDKiA

 

Czytaj także:

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego otwarta

Zachodnia Obwodnica Szczecina z najdłuższym tunelem w Polsce

Obwodnica Niemodlina w ciągu DK46 oddana do ruchu

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in