Basen w technologii budownictwa pasywnego w Sulejowie

08.12.2021

Przyszkolny basen w Sulejowie wykonany został w technologii budynku pasywnego. Jest pierwszym tego typu obiektem oświatowym w Polsce, a w krajobrazie inwestycji publicznych stanowi punkt odniesienia dla przyszłych podobnych realizacji.

 

Basen w Sulejowie został wykonany w standardzie budynku pasywnego. Pozwoli to znacznie zredukować koszty funkcjonowania i podwyższy trwałość newralgicznych miejsc obiektu, co zwłaszcza w przypadku basenu, ze względu na różnice temperatur i wilgotności w nim występujące, ma kluczowe znaczenie.
Inwestorem była Gmina Sulejów, za wykonawstwo odpowiadała firma Esinvest, natomiast za kwestie projektowe i nadzór na budowie – biuro projektowo-wdrożeniowe Architektura Pasywna z Krakowa.

 

Zobacz również:

Deepspot – najgłębszy basen świata

Hotel Baltic Wave z panoramicznym basenem

Basen w Powsinie otwarty

 

basen w sulejowie

Fot. 1. Pasywny budynek basenu w Sulejowie

 

Demonstracyjność budynku
Budynek basenu otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dla budynków pasywnych. Jest jednocześnie obiektem demonstracyjnym – w pełni opomiarowanym i dostępnym dla osób zainteresowanych.
Basen w Sulejowie ma system opomiarowania, sterowania i demonstracji zużycia energii. Bilans energetyczny (w tym oszczędności związane z wprowadzeniem technologii budynku pasywnego) będzie prezentowany w holu głównym oraz na stronie internetowej poświęconej budynkowi jako modelowej inwestycji pasywnego basenu przyszkolnego.

 

Całkowity koszt realizacji obiektu o powierzchni 1011 m² wyniósł 9 188 853 zł brutto (wraz z aranżacją wnętrz, wyposażeniem oraz  zagospodarowaniem terenu z infrastrukturą techniczną – skarpy, drogi, sieci, studnie chłonne, zieleń itp.). Na etapie planowania inwestycji – patrząc z jednej strony na koszty wykonania, a z drugiej na wysokie koszty użytkowania obiektów basenowych – została podjęta decyzja o budowie basenu w technologii pasywnej jako najbardziej adekwatnej dla tego typu obiektu. Należy podkreślić, że decyzja ta wymagała ze strony inwestora pewnego nieoczywistego, perspektywicznego myślenia w sytuacji, kiedy podobnych basenów w Europie jest dosłownie kilka.

 

Polecamy:

Modernizacja basenów pod kątem lepszej jakości wody basenowej

Zastosowanie elementów prefabrykowanych w konstrukcji basenów

Modernizacja i remonty systemów oczyszczania wody basenowej w krytych pływalniach – cz. I

Modernizacja i remonty systemów oczyszczania wody basenowej w krytych pływalniach – cz. II

 

Funkcja budynku
Basen w Sulejowie pod względem wielkości niecki oraz zespołów szatniowych został przystosowany do użytkowania przez 30 dzieci. Jest połączony z istniejącą szkołą poprzez przewiązkę. Wymiary basenu to 16,6 x 8,5 m; głębokość: od 110 do 160 cm (rys. 1).

 

Basen w SulejowieRys. 1. Schemat pomieszczeń budynku basenu

 

Budynek jest typowym obiektem basenowym z niezbędnymi zespołami szatniowo-sanitarnymi, holem wejściowym, komunikacją i pomieszczeniami dodatkowymi. Na poziomie –1 (dostępnym tylko z zewnątrz obiektu) są zlokalizowane pomieszczenia technologiczne: dozowania chloru i pH z bezodpływowymi wannami przeznaczonymi dla stacji dozującej, gospodarcze, technologii basenowej, wentylatornia, szatnia konserwatora z łazienką, rozdzielnia elektryczna, zbiornik wód przelewowych, zbiornik wód popłucznych i podbasenie.

 

Poza aspektami technologicznymi w budynku zadbano o odpowiednią akustykę wnętrz, w tym głównej hali basenu, oraz funkcjonalność szczególnie pod kątem dostępności osób niepełnosprawnych. Po wielu analizach ostatecznie zdecydowano się na nieckę wykonaną w technologii żelbetowej i pokrytą hydroizolacją z płytkami systemowymi basenowymi (fot. 2).

 

Basen w Sulejowie

Fot. 2. Niecka basenu

W dalszej części artykułu:

Standard energetyczny basenu w Sulejowie

Instalacje w budynku

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Stelmach
Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach Sp.J.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in