Zachodnia Obwodnica Szczecina z najdłuższym tunelem w Polsce

07.12.2021

Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie miała długość ok. 50 km. Droga przejdzie pod Odrą 5-kilometrowym tunelem.

 

Zachodnia Obwodnica Szczecina

 

Zachodnia Obwodnica Szczecina (ZOS) ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Minister Infrastruktury zatwierdził program inwestycji dla blisko 50 km nowego odcinka drogi ekspresowej S6 – ZOS. Kwota 411,2 mln zł pokryje koszty opracowania projektu budowlanego, a po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę. W ciągu kilku najbliższych tygodni zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji.

Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie prowadzić pod Odrą tunelem na wysokości Polic. Sąsiedztwo instalacji przemysłowych Zakładów Chemicznych w Policach spowodowało konieczność wydłużenia tunelu z 3,5 km do 5 km. Będzie to najdłuższy tego typu obiekt w Polsce.

Nowa droga będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa oraz wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Szczególne znaczenie będzie miała dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła S3/S6 Goleniów Północ, trzeba przejechać 58 km, w tym pokonać samo centrum Szczecina. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km. Z centrum miasta zostanie więc wyprowadzona duża część ruchu samochodowego, w tym komunikacja z zakładami chemicznymi w Policach.

 

Zachodnia Obwodnica Szczecina

 

Decyzję środowiskową dla obwodnicy uzyskano w 2017 r. Opracowano także dokumentację koncepcyjną wraz z badaniami podłoża. Zrealizowano wiercenia o łącznej długości 45 km. Na 18 km wykonano sondowania statyczne i dynamiczne, przeprowadzono również badania tomografią elektrooporową. Tak szeroki zakres badań geologicznych ujawnił budowę podłoża na całym przebiegu drogi, w tym tunelu drogowego pod Odrą, gdzie wiercono na głębokości 90 m. Dokumentację zatwierdzono w czerwcu 2021 r. Prace te były możliwe dzięki przyznanemu przez Ministra Infrastruktury finansowaniu w wysokości 24,5 mln zł.

Inwestycja znajduje się w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do roku 2030. Wcześniej była planowana do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Zachodnia Obwodnica Szczecina zmieni całkowicie układ komunikacyjny obszaru aglomeracyjnego, zwłaszcza po zachodniej stronie miasta. Obecnie DK10, wychodząca ze Szczecina do granicy polsko-niemieckiej, przebiega przez gęsto zabudowaną miejscowość Mierzyn. Na drodze codziennie, w godzinach szczytu, tworzą się korki. Na połączeniu DK10 z ZOS powstanie węzeł Dołuje, który będzie jednym z głównych połączeń z centrum miasta.

Zapewniono zatem środki także na przygotowanie obwodnicy Mierzyna o długości 4,8 km, która będzie stanowiła dojazd do węzła Dołuje, jednego z głównych węzłów obwodnicy Szczecina. Biegnąca obecnie przez Mierzyn DK10 nie byłaby w stanie obsłużyć dodatkowego ruchu.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji łącznie z ZOS. Prawie połowa trasy będzie przebiegać przez teren Szczecina. Po zawarciu z Miastem Szczecin stosownego porozumienia będzie można ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji dla tej trasy.

 

Źródło: GDDKiA

 

Czytaj także:

Obwodnica Niemodlina w ciągu DK46 oddana do ruchu

Obwodnica Myśliborza oddana do ruchu

Tunel w Świnoujściu – rozpoczęto drążenie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in