Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

10.08.2021

Przepisy rozporządzenia weszły w życie 1 lipca 2021 r.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1169)

 

Rozporządzenie ma związek z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. przepisów umożliwiających złożenie projektu budowlanego nie tylko w postaci papierowej, ale również elektronicznej. Nowelizacja wprowadza więc do rozporządzenia dodatkową elektroniczną formę projektu budowlanego. Nowe przepisy stanowią, że strona tytułowa, spis treści, spis załączników, część opisowa i część rysunkowa projektu budowlanego w postaci elektronicznej musi być zapisana w plikach komputerowych w formacie PDF, przy czym pojedynczy plik nie może przekraczać 150 MB. Natomiast opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, mogą być sporządzone w innym formacie. Rozwiązania projektowe w części rysunkowej należy sporządzić w postaci wektorowej. W przypadku projektu zagospodarowania działki lub terenu mapa do celów projektowych lub jej kopia mogą mieć postać rastrową. W załączniku do rozporządzenia określono sposób oznaczania nazw plików komputerowych projektu budowlanego. Pliki dotyczące poszczególnych części projektu budowlanego w postaci elektronicznej powinny być opatrzone przez projektanta lub osobę sprawdzającą kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

 

Polecamy:

Jak złożyć wniosek o pozwolenie na budowę drogą elektroniczną?
Czym jest projekt budowlany?
Mapa do celów projektowych i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Normalizacja w procesie projektowania w budownictwie
Jak prowadzić dziennik budowy i montażu?

 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Fot. stock.adobe/Chaay_tee

 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wprowadza również zmiany dotyczące obu form projektu budowlanego, to jest elektronicznej oraz papierowej. I tak zrezygnowano z wymogu dołączania do projektu budowlanego karty tytułowej, co uzasadnione jest tym, że odpowiednie informacje zawierają strony tytułowe poszczególnych części projektu budowlanego. Poza tym stosownie do nowych przepisów oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, zobowiązany będzie podpisać tylko jeden projektant, natomiast w oświadczeniu trzeba będzie wskazać dane pozostałych projektantów i sprawdzających.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.