Elektroniczny Dziennik Budowy już działa! Jak wysłać wniosek?

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) umożliwia realizację wszystkich czynności wymaganych przy prowadzeniu dziennika budowy. A więc można wystąpić z wnioskiem o wydanie dziennika budowy do organu administracji budowlanej, odebrać dziennik, a następnie powierzyć obowiązki kierownikowi budowy i pozostałym uczestnikom procesu budowlanego. Wpisy umieszcza się tak, jak w tradycyjnym dzienniku, a dostęp do aktualnego dokumentu jest możliwy z każdego miejsca o dowolnej porze.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in