Prawo budowlane po zmianach w 2020 r. – aktualny poradnik

22.09.2020

„Prawo budowlane po zmianach w 2020 r.” to zaktualizowany przez Komisję Prawno-Regulaminową PIIB poradnik, informujący o tym, jak poruszać się w nowych przepisach dotyczących tzw. dużej nowelizacji Prawa budowlanego oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

 

Poradnik „Prawo budowlane po zmianach w 2020 r.” dostępny jest na www.piib.org.pl i będzie na bieżąco aktualizowany.

19 września zaczęły obowiązywać przepisy tzw. dużej nowelizacji Prawa budowlanego, która dokonuje podziału projektu budowlanego na trzy odrębne części. Tego samego dnia weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wprowadzające dodatkowe nowości, niekiedy dalej idące niż ustawa. W związku z powyższym Komisja Prawno-Regulaminowa PIIB przygotowała nowy poradnik, informujący o tym, jak poruszać się w nowych przepisach.

W poradniku podjęto m.in. następujące kwestie:

  • jak będzie wyglądał nowy projekt budowlany,
  • kiedy będą powstawały jego poszczególne części,
  • jak zaproponowane zmiany wpłyną na pracę projektantów i kierowników budowy,
  • kto ma prawo sporządzania poszczególnych części projektu budowlanego,
  • jak rozporządzenie doprecyzowało zapisy ustawy,
  • odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości inżynierów budownictwa dotyczące nowych przepisów.

Poruszany jest w nim również problem istotnych odstąpień od projektu budowlanego w trakcie prowadzenia robót budowlanych, a także umieszczony jest link do ujednoliconej wersji prawa budowlanego po uchwalonych zmianach.

Umieszczono także odnośnik do przykładowej formy projektu budowlanego budynku mieszkalnego – w zakresie stron tytułowych i spisów treści poszczególnych części nowego projektu budowlanego, a także inne ciekawe informacje oraz materiały, w tym stanowiska organów administracji centralnej.

 

Czytaj także: Prawo budowlane po nowemu od 19.09.2020 roku

Prawo budowlane – nowelizacja 2020

Prezes PIIB – prof. Kledyński o zmianach w ustawie Prawo budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in