Na posiedzeniu KUDZ PIIB o szkoleniach dla inżynierów

21.09.2020

IX Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB zdominował temat szkoleń on-line, e-learningowych oraz dostępu do norm.

 

Fot. jagritparajuli99 – pixabay.com

 

Głównym przedmiotem IX Posiedzenia Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB było podsumowanie bezpłatnych szkoleń on-line transmitowanych poprzez portal PIIB dla wszystkich członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W okresie pandemii COVID-19 szkolenia prowadzone w trybie zdalnym są podstawową formą doskonalenia zawodowego członków izby.
– W okresie od marca do lipca tego roku odbyły się 73 szkolenia zorganizowane przez 8 izb (mazowiecką, śląską, podkarpacką, małopolską, opolską,
lubelską, łódzką i dolnośląską) – poinformował Adam Rak – przewodniczący KUDZ. – Ponad 20 z nich dotyczyło tematyki nowelizacji prawa budowlanego, które zmienia się 19 września, stąd – jak widać – wynikało duże zapotrzebowanie na uzupełnianie wiedzy w tym zakresie, co zostało potwierdzone bardzo wysoką frekwencją.
W jednorazowym szkoleniu z zakresu zmian w prawie budowlanym brało udział ponad 1000 zainteresowanych. Kontynuacja szkoleń on-line zaplanowana jest również na jesień. Na portalu PIIB jest już dostępnych ponad 40 tematów szkoleniowych (https://portal.piib.org.pl/ szkolenia_online). Wobec wniosków o szersze udostępnienie szkoleń nie tylko członkom izby, ale także m.in. pracownikom organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, podjęto prace nad przygotowaniem dla Krajowej Rady PIIB propozycji zasad odpłatności za uczestnictwo w tych szkoleniach.
Uzupełnieniem propozycji szkoleniowej dla członków izby jest tzw. e-learning. Na portalu PIIB zamieszczono pakiet tematów szkoleniowych. W związku ze zmianą ustawy – Prawo budowlane ustalono potrzebę aktualizacji tematów z tego zakresu, ponadto przygotowano nowe z zakresu ochrony ppoż., wyrobów budowlanych oraz prowadzenia budowlanych robót wyburzeniowych. Obecna na posiedzeniu Aneta Grinberg-Iwańska – redaktor naczelna czasopisma PIIB „Inżynier Budownictwa”, wskazała, że także w miesięczniku ukazują się systematycznie artykuły oraz informacje związane z wejściem w życie znowelizowanej ustawy – Prawo budowlane, a we wrześniowym numerze został opublikowany dodatek specjalny o tej tematyce.
Ważnym punktem obrad była analiza wniosków zgłoszonych przez delegatów XIX Krajowego Zjazdu PIIB oraz okręgowych zjazdów. Obecny na posiedzeniu Piotr Korczak – przewodniczący Komisji Wnioskowej PIIB przedstawił zasadę procedowania wniosków zjazdowych. Delegaci zgłosili nowe tematy szkoleniowe oraz potrzebę rozszerzenia dostępu do serwisu norm PKN i Wolters Kluwer, uruchomienia nowych serwisów, katalogów, wytycznych oraz standardów technicznych branżowych, oferowanych między innymi przez Instytut Techniki Budowlanej.
Adam Kuśmierczyk – dyrektor Krajowego Biura PIIB potwierdził, że już prowadzone są uzgodnienia z PKN o rozszerzenie o kolejne 20 (z 50 do 70) jednoczesnych dostępów do serwisu norm PKN, co powinno nastąpić w najbliższym czasie.

 

Przeczytaj też: O szkoleniach on-line i podnoszeniu kwalifikacji

Prawo budowlane po nowemu od 19.09.2020 roku

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in