Pierwsi mediatorzy PIIB z certyfikatami

22.09.2020

Mediatorami PIIB zostali członkowie izby, którzy ukończyli pierwszy organizowany przez izbę kurs mediacji.

 

Fot. PIIB

 

Pierwszymi mediatorami PIIB zostały osoby biorące udział w specjalistycznym podstawowym szkoleniu z mediacji, które zakończyło się 6 września w siedzibie PIIB w Warszawie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich okręgowych izb.

Szkolenie przeprowadzono z inicjatywy Komisji ds. Etyki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Pierwszy cykl zajęć odbywał się 6–8 marca 2020 r. Ze względu na zaistniałą sytuację sanitarno-epidemiologiczną w Polsce kolejne zajęcia zostały przełożone na 6 września br.

Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym ze znajomości podstawowych zasad mediacji. Wszyscy uczestnicy uzyskali stosowny certyfikat uprawniający do prowadzenia mediacji.

Celem szkolenia było przygotowanie we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa kadry wspierającej przebieg negocjacji, łagodzącej powstające nieporozumienia oraz pomagającej w rozwiązywaniu ewentualnych sporów między członkami naszego samorządu zawodowego.

 

Piotr Zwoździak

członek Krajowej Komisji ds. Etyki

członek rady Dolnośląskiej OIIB

 

Przeczytaj też: Mediacje w budownictwie

Kierownik budowy – też człowiek

Po co nam etyka?

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in