„Materiały i Technologie Energooszczędne” – konferencja

13.09.2022

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” odbędzie się 16–18 listopada 2022 r.

 

materiały

 

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” (XIX International Scientific-Technical Conference “Materials and Energy Saving Technologies – Constructions of Optimized Energy Potential”), organizowana przez Katedrę Inżynierii Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, odbędzie się w formie hybrydowej ze względu na złożoną sytuację międzynarodową i epidemiczną. Pierwsze dwa dni konferencji przewidziane są na prezentację referatów, a w trzecim dniu zaplanowano zwiedzanie obiektów budowlanych.

Na konferencji poruszone będą tematy z szerokiego spektrum zagadnień współczesnego budownictwa, z akcentem na teoretyczne i praktyczne rozwiązania pozwalające racjonalizować wykorzystanie zasobów naturalnych oraz energii w budownictwie. Konferencja stanowi platformę wymiany doświadczeń z zakresu rozwiązywania problemów współczesnego budownictwa. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną również najnowsze rozwiązania projektowe, konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne, które mają zastosowanie we współczesnym budownictwie zrównoważonym.

 

Bloki tematyczne:

 • Teoretyczne i metodyczne podstawy budownictwa energooszczędnego;
 • Energooszczędna i energetycznie aktywna architektura;
 • Konstrukcje budowlane, materiały i technologie energooszczędne;
 • Audyty, certyfikacja energetyczna i termomodernizacja konstrukcji budowlanych;
 • Mikroklimat wnętrza, komfort cieplny człowieka w pomieszczeniach i zdrowie człowieka;
 • Akustyka miejska i budowlana;
 • Aerodynamika obszarów miejskich;
 • Budownictwo hydrotechniczne;
 • Efektywne wykorzystanie wody i zieleni w przestrzeni miejskiej;
 • Odnawialne i alternatywne źródła energii wykorzystywane w budownictwie;
 • Zaopatrzenie w wodę i ciepło, wentylację i klimatyzację;
 • Wykorzystanie materiałów odpadowych w zrównoważonym budownictwie.

 

Efektem wymiany poglądów i doświadczeń podczas konferencji powinny być propozycje zminimalizowania nakładów materiałowych, energetycznych i finansowych na potrzeby realizacji i eksploatacji obiektów o niskim zapotrzebowaniu na energię, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, poprawy efektywności systemów technicznych w budownictwie, ochrony środowiska naturalnego oraz wdrażania zrównoważonego rozwoju w budownictwie.

W 2021 r., w okresie pandemii COVID-19, w XVIII konferencji uczestniczyli przedstawiciele 19 ośrodków naukowych, w tym 5 z Polski, a pozostali z zagranicy (m.in. z Armenii, Białorusi, Gruzji, Rosji, Słowacji i Ukrainy). Słuchaczami konferencji byli przedstawiciele uczelni, w tym studenci oraz osoby reprezentujące instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia i firmy z branży budowlanej.

Materiały prezentowane podczas konferencji po uzyskaniu pozytywnych recenzji będą publikowane w formie artykułów w różnych czasopismach, m.in. w „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym – Construction of Optimized Energy Potential”.

Patronat nad konferencją objął JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol.

Partnerami konferencji są: Gruziński Uniwersytet Techniczny z Tbilisi, Gruzja, Uniwersytet w Żilinie, Słowacja, Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Polskiej Akademii Nauk O. Katowice.

 

Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć na: wb.pcz.pl/nauka/konferencja-mest

 

Adam Ujma

 

 

Czytaj także:

XVIII konferencja „Materiały i Technologie Energooszczędne”

Jak zmieniało się pojęcie energooszczędny materiał budowlany – czyli od materiałów termoizolacyjnych organicznych (naturalnych) do nanotechnologicznych

Energooszczędne domy z drewna – niedoceniane możliwości

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in