XVIII konferencja „Materiały i Technologie Energooszczędne”

16.11.2021

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” odbywała się 3–5 listopada br.

 

XVIII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” zorganizowała Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Patronat nad konferencją objęli: JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Komisja Inżynierii Budowlanej PAN o. Katowice i Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN o. Katowice. Partnerami były: Research Institute of Building Physics, University of Žilina i Georgian Technical University.

 

Technologie Energooszczędne

Uczestnicy konferencji podczas sesji wyjazdowej do kompleksu obiektów EC1 Łódź – Miasto Kultury

 

W związku z pandemią XVIII konferencja „Materiały i Technologie Energooszczędne” odbyła się w formie hybrydowej. Uczestniczyło w niej ponad 80 osób – przedstawicieli 19 ośrodków naukowych, w tym 5 z Polski oraz z zagranicy (Armenia, Białoruś, Gruzja, Rosja, Słowacja i Ukraina). Tematyka wystąpień dotyczyła problemów budowlanych mających wpływ na charakterystykę energetyczną i ekologiczną budynków oraz związanych ze zrównoważonym budownictwem. Autorzy referatów zaprezentowali wyniki badań naukowych oraz poszukiwań nowatorskich rozwiązań projektowych, materiałowo-konstrukcyjnych, instalacyjnych, technologicznych i organizacyjnych, odpowiadających wyzwaniom stawianym współczesnym obiektom budowlanym.

Tradycyjnie wystąpieniom naukowców towarzyszyły prezentacje firm związanych z budownictwem, co pozwoliło uczestnikom konferencji na zapoznanie się ze współczesną praktyką budowlaną, oprogramowaniem wspomagającym określenie parametrów energetycznych budynków, w tym z wykorzystaniem technologii BIM, czy urządzeniami pomiarowymi do diagnostyki energetycznej budynków.

Tradycją konferencji są sesje wyjazdowe, podczas których uczestnicy mogą zapoznać się z nowymi rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi, instalacyjnymi czy też technologiami. W tym roku zaprezentowano efekty rewitalizacji Starego Rynku w Częstochowie, do niedawna zaniedbanej przestrzeni publicznej. Omawiana była rewitalizacja placu, podziemi starego ratusza i innych kamienic. Dzięki przeprowadzonym pracom budowlanym ta część miasta zyskała nową jakościowo, atrakcyjną przestrzeń. W trzecim dniu konferencji uczestnicy wraz z grupą studentów z kół naukowych uczestniczyli w wyjeździe do siedziby firmy IZODOM 2000 Polska Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli. Podczas pobytu wysłuchano prezentacji i uczestniczono w dyskusji wokół tematów dotyczących cyrkularności w budownictwie (efektywności materiałowej), światowego kryzysu klimatycznego związanego z emisyjnością budynków oraz adaptacją i mitygacją zmian klimatu. Dalsza część sesji wyjazdowej odbyła się w Łodzi, gdzie zapoznano się z efektami rewitalizacji i adaptacji do nowych funkcji obiektów byłej elektrociepłowni EC1 oraz z przebudową i funkcjonowaniem dworca kolejowego Łódź Fabryczna.

W konferencji uczestniczyły Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie.

 

dr inż. Adam Ujma

 

 

Przeczytaj też:

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Energooszczędność – przepisy

Dom energooszczędny: murowanie ścian bez błędów

Energooszczędność? Tak, ale nie kosztem bezpieczeństwa!

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in