Krajowy konkurs dla inżynierów

28.12.2021

Wyłoniono zwycięzcę VI edycji konkursu dla młodych inżynierów. Został nim Bartosz Majda.

 

Za nami VI konkurs dla inżynierów – Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów, organizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. SIDiR jest wyłącznym reprezentantem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) i Europejskiej Federacji Inżynierów Konsultantów (EFCA) w Polsce. Rozpowszechnia w kraju nowoczesne zasady organizacji procesów inwestycyjnych, proponowane przez FIDIC, wydaje polskojęzyczne wersje Warunków Kontraktowych FIDIC oraz Standardy Realizacji Inwestycji. Organizuje szkolenia, warsztaty i konferencje poświęcone dobrym praktykom w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi, pozasądowym metodom zapobiegania i rozstrzygania sporów oraz zmianom w prawie.

 

konkurs dla inżynierów

Laureat konkursu Bartosz Majda i Tomasz Latawiec, prezes SIDiR

 

Krajowy konkurs dla inżynierów ma status ogólnokrajowy i z roku na rok przyciąga coraz więcej zainteresowanych młodych inżynierów z całej Polski. Wydarzenie ma na celu promowanie osiągnięć oraz wyróżnienie roli i wkładu młodych inżynierów, którzy w przyszłości staną się liderami branży związanej z budownictwem, a także promocję zawodu inżyniera konsultanta jako różnorodnej i atrakcyjnej ścieżki kariery zawodowej. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy młodzi inżynierowie, czyli osoby aktywne zawodowo, które nie mają ukończonego 40 roku życia, zgodnie ze statutem SIDiR, przy czym nie muszą one być członkami SIDiR. Laureaci mogą zaistnieć na arenie międzynarodowej, gdyż jedną z przewidzianych nagród jest zagwarantowany udział w konkursie EFCA Future Leaders Competition, organizowanym przez European Federation of Engineering Consultancy Associations.

Tegoroczną edycję wydarzenia objęli patronatem: honorowym – Polska Izba Inżynierów Budownictwa, wspierającym – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, naukowym – Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji SIDiR, która odbywała się 24–25 listopada 2021 r. Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Arbitrażowy Sąd Budowlany przy SIDiR miało wymiar szczególny. Jego partnerem merytorycznym była Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej. Tematyka konferencji skupiała się na pozasądowych metodach rozstrzygania sporów w budownictwie oraz strategiach i metodach dochodzenia do ugód.

Kapituła Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów, składająca się z wybitnych polskich inżynierów budownictwa, inżynierów konsultantów, naukowców oraz członków zarządu SIDiR, oceniała dotychczasowe osiągnięcia kandydatów, zakres oryginalności i innowacyjności zrealizowanego projektu, aktualność i wagę problemu oraz przydatność praktyczną opisanego rozwiązania.

Laureatem tegorocznej edycji konkursu został Bartosz Majda. Jako kierownik budowy inwestycji pn. „Projekt i budowa Autostrady A1 Tuszyn – granica woj. łódzkiego/śląskiego. Część nr 3: Projekt i budowa Autostrady A1 Tuszyn (bez węzła) – granica woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Węzeł Kamieńsk (bez węzła) – Węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+000 do km 392+720” został również uhonorowany za wybitne osiągnięcia nagrodą specjalną zarządu SIDiR.

Organizator zaprasza wszystkich młodych inżynierów do udziału w kolejnych edycjach Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów.

Więcej na www.sidir.pl.

 

 

Czytaj także:

Konkurs DYPLOM Z ARCHICADEM

„Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” – jubileuszowa edycja konkursu

Konkurs SkillsPoland 2021

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in