I Polski Kongres Klimatyczny

28.12.2021

Podczas pierwszej edycji wydarzenia omówione zostały aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do ochrony środowiska i klimatu.

 

I Polski Kongres Klimatyczny

 

I Polski Kongres Klimatyczny odbył się 15 grudnia 2021 r. z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych, biznesu i samorządów.

W pierwszej dyskusji została podkreślona rola instytucji publicznych w dostarczaniu narzędzi do realizacji celów klimatycznych. Eksperci opowiedzieli, w jaki sposób działalność instytucji, które reprezentują, przyczynia się do transformacji energetycznej miast i gmin, jaka jest efektywność programów dla lokalnych społeczności, w jaki sposób są one programowane, a przede wszystkim – czy są skuteczne.

I Polski Kongres Klimatyczny zajął się także budownictwem ekologicznym i udziałem branży budowlanej w transformacji. Eksperci odpowiedzieli na pytania: czy miasta mają wystarczające narzędzia do zarządzania zmianą, jaką jest osiągnięcie neutralności klimatycznej, jakie działania powinny podejmować miasta dla osiągnięcia neutralności, efektywności energetycznej i jaka jest rola branży budowlanej w procesie zielonej transformacji.

Panel dyskusyjny „Zrównoważone finansowanie, bankowalność projektów solarnych i nowoczesne produkty finansowe” dotyczył takich aspektów, jak finansowanie zielonych, publicznych wydatków inwestycyjnych, nowe regulacje finansowe, fundusze unijne i rozwój rynku zielonych produktów finansowych czy też nowe narzędzia, czyli m.in. crowdfunding dla jednostek samorządowych. Przedmiotem dyskusji były alternatywne formy finansowania inwestycji publicznych, takie jak zielone obligacje. Podstawowym zewnętrznym źródłem finansowania działalności inwestycyjnej samorządów są kredyty i pożyczki bankowe oraz emisja obligacji komunalnych, o których opowiedział Robert Kasprzak, członek zarządu Banku Ochrony Środowiska. Ocenił, że nowa sytuacja regulacyjna spowodowała dalszy rozwój banku na  rynku zielonych inwestycji, w których specjalizuje się on od 30 lat. BOŚ posiada taksonomię od początku swego istnienia i jest ona stale udoskonalana oraz dostosowywana do taksonomii UE. Zielone inwestycje w aktywach banku stanowią obecnie 36%. W dyskusji poruszono także zagadnienie crowdfundingu.

Ostatni panel dotyczył kwestii nowoczesnej energetyki. Przejście na czystą energię jest kluczowym aspektem inicjatyw dotyczących inteligentnych miast, mającym na celu stworzenie przyjaznych dla klimatu i zrównoważonych obszarów miejskich. Dyskutowano o tym, jak zrewitalizować sieci przesyłowe oraz dystrybucyjne i czy samorządy są gotowe na inwestycje związane z rewolucją energetyczną. Jak podkreślił Paweł Ryglewicz z EDP Renewables, poziom rozwiązań energooszczędnych w miejscowości zależy od burmistrza lub wójta, który zarządza daną gminą. W przypadku instalacji wiatrowych EDPR widać, jak zmienia się nastawienie lokalnych społeczności. Tam, gdzie farmy wiatrowe już powstały, obserwuje się zmianę mentalności, ponieważ dana gmina jest w stanie ocenić samodzielnie korzyści, jakie zyskuje dzięki takim instalacjom. Zielona energia i wiedza o tym, że jest ona przyszłością, przy wsparciu burmistrzów staje się realnym rozwiązaniem. Moderatorem panelu był dr Arkadiusz Węglarz z Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Zapis każdego panelu dostępny jest na stronie www.polskikongresklimatyczny.pl oraz w kanale Spotify o nazwie Polska Neutralna Klimatycznie.

 

 

Przeczytaj też:

„Ekologia a Budownictwo” – XXV konferencja

„Zrównoważone Budownictwo” – debata

Budownictwo zrównoważone w Polsce

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in