Jubileusz SITPMB i „Materiałów Budowlanych”

28.12.2021

W Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczysta gala jubileuszowa z okazji 75-lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz miesięcznika „Materiały Budowlane”.

 

Jubileusz SITPMB i „Materiałów Budowlanych” zgromadził 26 listopada 2021 r. blisko 100 osób. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Uczestników gali przywitali jej gospodarze: dr inż. arch. Adam Baryłka, prezes SITPMB, oraz Krystyna Wiśniewska, redaktor naczelna „Materiałów Budowlanych”. Wśród oficjalnych gości byli m.in.: Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB, Roman Lulis, prezes MOIIB, dr inż. Mieczysław Grodzki, prezes Krajowej Rady    Spółdzielczej, dr inż. Tomasz Schweitzer, prezes PKN, Zbigniew Janowski, przewodniczący ZZ „Budowlani”, prof. Andrzej Nowak, przewodniczący Rady Inżynierów Polskich w Ameryce Północnej, dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, dyrektor ICiMB – Sieć Badawcza Łukasiewicz, dr inż. Robert Geryło, dyrektor ITB, prof. Kazimierz Furtak, przewodniczący KILiW PAN oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, prof. Maria Kaszyńska, przewodnicząca ZG PZITB oraz Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych KILiW PAN, dr hab. Stefan Góralczyk, wiceprezes FSNT NOT, Jerzy Rożek, prezes Warszawskiego Domu Technika, prof. Michał Szota, przewodniczący Rady FSNT NOT w Częstochowie, Justyna Żylińska, JM rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, Bronisław Wesołowski, przewodniczący Rady SITPOŻ, Barbara Chruściel, redaktor naczelna „Szkła i Ceramiki”, Aneta Grinberg-Iwańska, prezes WPIIB, redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa”, Magdalena Borek-Daruk, prezes SIGMA-NOT.

 

Jubileusz SITPMB

Gospodarze jubileuszowej gali: Adam Baryłka, prezes SITPMB, i Krystyna Wiśniewska, redaktor naczelna „Materiałów Budowlanych” (fot. Anna Małkowicz)

 

Po przywitaniu gości Adam Baryłka w okolicznościowym wystąpieniu przypomniał początki stowarzyszenia, jego historię, najważniejsze dokonania i kierunki obecnej działalności. Następnie Krystyna Wiśniewska przybliżyła bogatą historię czasopisma, w tym jego rolę w upowszechnianiu osiągnięć nauki, przemysłu materiałów budowlanych oraz budownictwa w Polsce od 1946 r. do czasów obecnych.

Nadszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości i złożenie listów gratulacyjnych z życzeniami dalszego rozwoju i wielu sukcesów. Złożono 15 listów, ponadto listy gratulacyjne nadesłali m.in.: prof. Jerzy Lis, JM rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Stefania Grzeszczyk z Politechniki Opolskiej, Grzegorz Bajek, prezes SPB, Józef M. Kostrzewski, dyrektor Biura SPB. Szczególnie miłym akcentem było odczytanie listu napisanego odręcznie przez Adama Glazura – jednego z założycieli przed 75 laty SITPMB, prezesa honorowego stowarzyszenia.

Jubileusz SITPMB i „Materiałów Budowlanych” był okazją do uhonorowania osób i firm szczególnie zasłużonych dla przemysłu materiałów budowlanych, polskiego budownictwa, gospodarki oraz myśli technicznej odznaczeniami państwowymi, resortowymi i stowarzyszeniowymi. Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości przyznany został dr. h.c. Markowi Małeckiemu. Odznaki Honorowe „Za zasługi dla budownictwa” otrzymało 7 osób. Ponadto dwóm osobom wręczono Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Budownictwa” przyznane przez ZZ „Budowlani”. Wręczono także diamentowe i srebrne odznaczenia FSNT NOT. Złote Odznaki Honorowe SITPMB z Brylantem otrzymało 19 zasłużonych osób oraz 7 firm. 32 osobom przyznano również złote, a 14 – srebrne Odznaki Honorowe SITPMB. Specjalne wyróżnienie SITPMB i redakcja „Materiałów Budowlanych” przyznały: prof. Wiesławowi Kurdowskiemu oraz dr. h.c. Markowi Małeckiemu.

Kolejnym punktem uroczystości był interesujący wykład prof. Kazimierza Furtaka na temat współczesnych wyzwań nauki i techniki, z uwzględnieniem roli budownictwa oraz materiałów i wyrobów budowlanych.

Część oficjalną uroczystości zakończył występ popularnego tenora, inżyniera ceramika, dr. h.c. multi Wiesława Ochmana z zespołem.

Z okazji jubileuszu została wydana „Monografia Stowarzyszenia 2016–2021” autorstwa Genowefy Zapotocznej-Sytek i Kingi Kwaśniewskiej, będąca kontynuacją wcześniejszej „Monografii SITPMB 1946–2016” Andrzeja E. Paszkiewicza.

 

Genowefa Zapotoczna-Sytek

 

Przeczytaj też:

Historia SITPMB

I Polski Kongres Klimatyczny

Krajowy konkurs dla inżynierów

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in