„Ekologia a Budownictwo” – XXV konferencja

02.11.2021

W Bielsku-Białej odbyła się jubileuszowa konferencja interdyscyplinarna dotycząca budownictwa zrównoważonego.

 

Ekologia a Budownictwo

 

XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Ekologia a Budownictwo” została zorganizowana przez Oddział PZITB w Bielsku-Białej przy współpracy Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, Komitetu Ekologii ZG PZITB, Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Warto przypomnieć, że pierwsza konferencja odbyła się w 1989 r. w Porąbce-Kozubniku i udział w niej wzięło ok. 150 osób. Kolejne odbywały się w cyklu corocznym, a następnie dwuletnim. Z okazji tegorocznej, jubileuszowej edycji organizatorzy opracowali i wydali „Monografię 1989–2021”.

XXV konferencja odbyła się 14–16 października br. w trybie stacjonarnym. Jej poziom merytoryczny zapewniła Rada Naukowo-Techniczna, której przewodniczącym był po raz 25. z kolei prof. Leonard Runkiewicz. Konferencję otworzyli organizatorzy: Janusz Kozula, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, i Przemysław Pępek, przewodniczący Oddziału PZITB w Bielsku-Białej. Następnie uczestników przywitali Jarosław Klimaszewski, prezydent Miasta Bielska-Białej, Roman Karwowski, przewodniczący Okręgowej Rady ŚlOIIB, oraz Janusz Juraszek, przedstawiciel ATH. Listy gratulacyjne przekazali: prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, oraz prof. Maria Kaszyńska, przewodnicząca ZG PZITB.

W tym roku prelegenci poruszyli problematykę renowacji i rewitalizacji. Omawiano sposoby diagnostyki oraz metody rewitalizacji obiektów zabytkowych i historycznych. W żywej dyskusji uczestniczyły firmy produkujące wyroby przeznaczone do renowacji, sami wykonawcy i pracownicy naukowi.

 

Ekologia a Budownictwo

 

Tematem równie istotnym był recykling wyrobów budowlanych i gospodarka o obiegu zamkniętym. Prezentowano nowatorskie rozwiązania materiałowe do różnych zastosowań w budownictwie, wykorzystujące recyklat, np. żużel, włókna PET, polipropylen.

Tak jak i na wcześniejszych konferencjach, odbyły się sesje poświęcone wyrobom budowlanym, na których zaprezentowano ich wpływ na człowieka i środowisko oraz na energooszczędność budynku i komfort użytkowania. Nowa sesja w tym roku dotyczyła budownictwa drewnianego, gdzie drewno było prezentowane jako przyjazny dla środowiska materiał budowlany.

Sesję specjalną poświęcono pamięci prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Stypuły. Przedstawiono wspomnienie o profesorze oraz jego dorobek dotyczący metodyki oceny wpływu drgań na ludzi organizm w kontekście aktualnych prac katedry mechaniki budowli i materiałów Politechniki Krakowskiej.

W dwóch sesjach ogólnych poruszono wiele ciekawych zagadnień problematyki środowiskowej budownictwa i tematów dotyczących proekologicznych właściwości konstrukcji oraz budynków, m.in.: analizy ekonomicznej rozwiązań materiałowych w kontekście redukcji emisji CO2, zarządzania projektami proekologicznymi, aktualnych projektów badawczych, projektowania proekologicznego, specyficznych właściwości wyrobów budowlanych, certyfikacji środowiskowej budynków. Na zakończenie odbyła się dyskusja generalna, poświęcona problemom ekologii i budownictwa.

Wszystkie referaty zaprezentowane podczas konferencji można znaleźć w numerze listopadowym „Przeglądu Budowlanego”.

W ramach wydarzenia kontynuowano, w nawiązaniu do poprzednich lat, Salon Wystawców. Prezentowały się tam firmy z propozycjami nowych technologii. Stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, poza tym organizatorzy zaprosili do udziału w jednej z sesji studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej. W Komitecie Organizacyjnym konferencji zasiadali także pracownicy Biura PZITB w Bielsku-Białej: Ewa Anczakowska, Ewa Keiper, Violetta Miodońska.

Uczestnicy wysoko ocenili poziom merytoryczny i sprawną organizację wydarzenia. Mamy nadzieję, że za rok odbędzie się kolejna jego edycja w trybie stacjonarnym.

 

Janusz Kozula

przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji „Ekologia a Budownictwo”

 

 

Przeczytaj też:

Środowiskowe aspekty zrównoważonego rozwoju w budownictwie – zagadnienia wiatrowe

Budynki wysokie zrównoważone ekologicznie

Energooszczędne oświetlenie wnętrz obiektów użyteczności publicznej

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in