Stowarzyszenie BIM łączy ludzi i technologie w cyfrowym świecie

03.11.2021

W nowej rzeczywistości budowania cyfrowej sieci wzajemnych powiązań we wszystkich sektorach i dziedzinach gospodarki Stowarzyszenie BIM ma do odegrania ważną rolę. Pod wspólnym szyldem integruje ludzi, technologie i biznes. W swoich szeregach skupia ekspertów cyfrowych technologii oraz podmioty tworzące nowe cyfrowe rozwiązania. Ma sprecyzowane działania biznesowe, edukacyjne i cele strategiczne oraz szczegółowy harmonogram rozwoju na najbliższe lata.

 

Stowarzyszenie BIM pierwotnie istniało pod nazwą „Stowarzyszenie BIM dla polskiego budownictwa”, ale od 2021 r. rozszerzyło znacząco zakres swojej działalności, odpowiadając na potrzeby współczesnego świata. Stworzyło hub, w którym ludzie mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniem w zakresie cyfrowych rozwiązań, ale także łączyć się biznesowo. Stowarzyszenie promuje zrozumienie akronimu BIM jako Business Information Management w funkcjonowaniu i zarządzaniu firmą oraz współpracy z partnerami biznesowymi. BIM to zmiana sposobu myślenia, mentalności i kompleksowego cyfrowego podejścia do tego procesu przez wszystkich jej uczestników. Wiąże się to z koniecznością tworzenia nowoczesnej infrastruktury IT (Information Technology) oraz środowiska cyfrowego, które przyspiesza i optymalizuje wszystkie działania w firmach. Takie podejście prowadzi do przejrzystości informacji pomiędzy stronami zaangażowanymi w dany proces inwestycyjny, produkcyjny lub usługowy.

Organizacja ma uporządkowaną strukturę oraz ukierunkowane cele rozwoju i działania biznesowe. Od wielu lat jest rozpoznawalną marką na arenie Polski jak i za granicą. Z dorobkiem kilku lat efektywnego działania oraz bazą członków, którzy są ekspertami w swoich obszarach zawodowych, Stowarzyszenie BIM jest w stanie prezentować cyfrowe rozwiązania poprzez warsztaty, artykuły i publikacje w mediach branżowych oraz społecznościowych. Dorobek organizacji pozwala także na uczestniczenie w edukacji cyfrowej na uczelniach wyższych i w podmiotach biznesowych.

 

Stowarzyszenie BIM

 

Zasoby i kompetencje stowarzyszenia BIM

W ramach Stowarzyszenia BIM działają eksperci ze wszystkich branż gospodarki, m.in. budowlanej, logistycznej, prawnej, ekonomicznej, przemysłowej oraz IT/technologii cyfrowych. Każdy z członków i podmiotów biznesowych wnosi unikatową wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz know-how, budując w ten sposób potencjał oraz zbiór kompetencji stowarzyszenia, a także pozycjonując je jako organizację pierwszego wyboru dla ekspertów i biznesu, działających w obszarze cyfrowej gospodarki.

Kompetencje i zasoby Stowarzyszenia BIM pozwalają na promowanie metodologii BIM oraz możliwości rozwoju technologii cyfrowych jako przyszłego kierunku, w którym będą podążać podmioty publiczne i prywatne, poprzez m.in. działania edukacyjne, takie jak dedykowane webinaria w mediach społecznościowych oraz wstępne szkolenia prowadzone przez członków stowarzyszenia.

 

Cele strategiczne stowarzyszenia BIM

Stowarzyszenie BIM jest platformą, która zbudowana jest na sieci powiązań biznesowych oraz umożliwia dzielenie się doświadczeniem i wiedzą pomiędzy jej członkami. Jest podmiotem opiniotwórczym, który tworzy rekomendacje regulacji prawnych i propozycje rozwiązań cyfrowych, jak również bierze czynny udział w cyfrowych przemianach gospodarki.

Prowadzi statutową działalność biznesową na rynku edukacyjnym i konsultingu, w oparciu o wiedzę i doświadczenie swoich członków oraz korzystając z doświadczenia zewnętrznych ekspertów i podmiotów wspierających stowarzyszenie. Współpracuje z sektorem uczelni wyższych w celu tworzenia i prowadzenia kierunków o metodyce BIM oraz rozwiązaniach cyfrowych, wspierając się wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami członków oraz ekspertów zewnętrznych.

Misja Stowarzyszenia BIM, wizja oraz sprecyzowane działania biznesowe, edukacyjne i cele strategiczne, a także szczegółowy harmonogram rozwoju do roku 2023 pozwolą organizacji podążać za szybkimi zmianami i budować nową rzeczywistość sieci wzajemnych powiązań w cyfrowym świecie. Stowarzyszenie BIM to świadoma, ucząca i rozwijająca się organizacja, skupiająca praktyczną wiedzę swoich członków ze wszystkich obszarów gospodarki. Świadczą o tym rosnące kompetencje jej członków, jak również liczba osób obserwujących stowarzyszenie w mediach społecznościowych oraz zwiększające się zainteresowanie nim mediów i innych organizacji. Kontakt do Stowarzyszenia BIM: stowarzyszeniebim@plbim.org

 

Aleksander Szerner

CEO Stowarzyszenia BIM

 

Artykuł jest trzecim z cyklu prezentacji organizacji działających w Polsce na rzecz BIM. W kolejnym numerze miesięcznika zostanie zaprezentowane Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie.

 

Czytaj także:

Fundacja EccBIM

Współpraca Komisji ds. BIM Krajowej Rady PIIB i buildingSMART Polska

Rodzaje i systematyka kolizji budowlanych dla potrzeb uzasadnienia metodologii BIM

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in