Współpraca Komisji ds. BIM Krajowej Rady PIIB i buildingSMART Polska

31.08.2021

Polska Izba Inżynierów Budownictwa 29 czerwca br. podpisała ze Stowarzyszeniem buildingSMART Polska list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie wspierania rozwoju cyfryzacji budownictwa w oparciu o otwarte standardy komunikacji.
Jak działa ta międzynarodowa organizacja i jej polski oddział?

 

Międzynarodowa organizacja buildingSMART działa na zasadach not-for-profit i jest niepodobna do żadnej innej. Ma trudny do przecenienia wkład w popularyzację BIM (Building Information Modeling) na świecie, a przede wszystkim w rozwój otwartych standardów wymiany danych BIM, tzw. openBIM – poprzez wytwarzanie, certyfikowanie, udostępnianie światu formatu IFC i rozwiązań pokrewnych (BCF, bSDD), jakże ważnych z punktu widzenia ułatwiania komunikacji w budowlanym procesie inwestycyjnym.

 

buildingSMART Polska

Fot. © kokliang1981 – stock.adobe.com

 

Swoją siłę buildingSMART opiera na wkładzie członków zrzeszonych w oddziałach (chapterach) obecnych w ponad 20 krajach świata lub bezpośrednio w organizacji centralnej – buildingSMART International z siedzibą w Londynie.

Początki idei powołania polskiego oddziału wspomina Jerzy Rusin, prezes stowarzyszenia: „Wielu z nas, członków Stowarzyszenia buildingSMART Polska, z fascynacją przygląda się rozwojowi otwartych standardów wymiany informacji w budownictwie od przeszło 15 lat. W Polsce do dziś nie zawsze spotykają się one z pełnym zrozumieniem – wówczas traktowane były jak egzotyka. W 2015 r. wraz z profesorem Adamem Glemą mieliśmy okazję zobaczyć na żywo pracę kolegów z oddziału nordyckiego jako obserwatorzy spotkania zarządu bS Nordic w Sztokholmie. Współpraca z grapą nordycką zrodziła pomysł zainaugurowania podobnej działalności w Polsce.

Prawdziwy przełom w moim postrzeganiu buildingSMART nastąpił po wizycie na konferencji bS Standards Summit w Londynie w 2017 r. Było to już po spotkaniu w siedzibie HOCHTIEF Polska, w trakcie którego z grupą kolegów: Wojtkiem Kaliszem, Bartkiem Kwiatkowskim, Kamilem Stolarskim i Leszkiem Włochyńskim, zaprezentowaliśmy najważniejszym firmom z sektora generalnego wykonawstwa koncepcję powołania polskiego oddziału organizacji. W Londynie przekonałem się na własne oczy, że postrzeganie środowiska skupionego w buildingSMART jako grupy zapaleńców – pasjonatów BIM i open-source jest powierzchowne. Ujrzałem silną, świetnie zorganizowaną społeczność, wyznaczającą kierunek rozwoju cyfryzacji budownictwa. Prezentacje wprost zachwycały poziomem merytorycznym, żywe dyskusje toczone w pokojach technicznych prowadziły do nowych rozwiązań, które w przyszłości miały przekształcić się w światowe standardy. Po powrocie było dla mnie jasne, że polski oddział buildingSMART musi powstać. Wysiłkiem grupy inicjatorów oraz dzięki zaangażowaniu 6 firm: Electra M&E Polska, Engie, HOCHTIEF Polska, Mostostal Warszawa, Mota Engil Central Europę i Warbud, powstało Stowarzyszenie buildingSMART Polska i zapoczątkowało działalność w czerwcu 2019 r. jako oficjalny oddział buildingSMART.”

W buildingSMART Polska wyznaje się zasadę, że powoływane w ramach organizacji grupy robocze i pokoje techniczne zajmują się definiowaniem oraz rozwiązywaniem problemów rynku związanych z BIM, które de facto są problemami członków, dlatego warto być aktywnym członkiem i mieć wpływ na kierunki działań podejmowanych w ramach całego stowarzyszenia. Aktualnie prowadzone są działania merytoryczne w ramach następujących grup roboczych/pokoi technicznych:

  • productROOM postawił sobie za cel wybór i dostosowanie do wymagań krajowych systemu klasyfikacji elementów budowlanych. W związku z tym buildingSMART Polska przystąpił w grudniu 2020 r. do koalicji CCI Collaboration, w skład której wchodzą m.in. Estonia, Czechy, Dania, rozwijającej na bazie klasyfikacji CCS i CoClass nowy system klasyfikacyjny CCI.
  • legalROOM pragnie definiować problemy prawne i regulacyjne dotyczące cyfryzacji budownictwa oraz przygotowywać propozycje ich rozwiązań. Do tej pory opublikował dwa stanowiska.
  • constructionROOM stawia sobie za cel gromadzenie wiedzy o działaniu i prawidłowym tworzeniu plików IFC oraz opracowanie wytycznych w języku polskim. Wkrótce jedna z grup roboczych udostępni dokument „Przypisanie klas IFC do elementów zwyczajowych z poszczególnych branż”.
  • fmROOM to pokój prowadzony we współpracy z IFMA Poland Chapter oraz RICS i ma na celu określenie oczekiwań i potencjalnych korzyści dla FM, wynikających z zastosowania BIM w procesie inwestycyjnym.

Celami eduROOM i wprowadzenia systemu certyfikacji buildingSMART w Polsce są:

  • standaryzacja i promocja ujednoliconych treści szkoleniowych obejmujących stosowanie otwartych standardów (openBIM),
  • wspieranie i akredytacja instytucji szkoleniowych,
  • egzaminowanie i certyfikacja profesjonalistów.

Wkrótce swoje prace rozpoczną geotechROOM (rozwój i praca nad przepływem cyfrowej informacji geologicznej i geotechnicznej pomiędzy instytucjami oraz firmami budowlanymi) oraz infraROOM (pokój rozwijany we współpracy ze Stowarzyszeniem BIM). Kolejne grupy będą uruchamiane w odpowiedzi na zainteresowania członków.

Do Stowarzyszenia buildingSMART Polska można przystąpić jako firma, ale również jako osoba fizyczna. Dla chcących poznać organizację od środka, przed podjęciem decyzji o przystąpieniu, istnieje status obserwatora przyznawany na 6 miesięcy. Ważne ogniwo w działalności buildingSMART Polska stanowią organizacje non profit, szkoły wyższe, izby branżowe, itp., z którymi współpraca ma miejsce na podstawie umów partnerskich. Niezmiernie cieszy fakt, że wśród nich znajduje się Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Więcej o buildingSMART Polska przeczytasz na www.buildingsmart.org.pl.

 

Anna Rydzy

dyrektor operacyjny buildingSMART Polska

 

Artykuł jest pierwszym z cyklu prezentacji organizacji działających w Polsce na rzecz BIM. W kolejnych numerach „Inżyniera Budownictwa” zostaną zaprezentowane: Stowarzyszenie Klaster Technologii informacyjnych w Budownictwie, Stowarzyszenie BiM (dawniej Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa) i Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM.

 

Przeczytaj też:

Początek Fundacji BuildingSMART Polska

Wdrażanie BIM – co PIIB robi w tej sprawie?

BIM – teraźniejszość i bliska przyszłość

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in