Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB

31.08.2021

W trakcie sierpniowych obrad Prezydium Krajowej Rady PIIB omówiono przebieg XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, głosowano również w sprawach związanych z finansami PIIB oraz regulaminem organizacji zebrań obwodowych.

 

Spotkanie Prezydium Krajowej Rady PIIB w trybie hybrydowym przeprowadzono 4 sierpnia br. Coraz więcej członków Prezydium KR PIIB wybiera osobiste stawiennictwo na posiedzeniach odbywających się w siedzibie izby przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Spotkanie poprowadził Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB. Rozpoczęto od jednomyślnego przyjęcia zaproponowanego porządku obrad.

 

Prezydium Krajowej Rady PIIB

Fot. © bongkarn – stock.adobe.com

 

Następnie Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, przedstawiła resume dotyczące XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, który odbył się 18-19 czerwca br. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za pomocą portalu PIIB. W zjeździe uczestniczyło 186 delegatów (na 201 uprawnionych), co oznacza frekwencję na poziomie 92,54% i jego prawomocność. Zatwierdzono sprawozdania (w tym finansowe) wszystkich organów, wprowadzono zmiany dotyczące Statutu PIIB, Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB i OKR, liczebności składów organów PIIB oraz zasad gospodarki finansowej. Udzielono absolutorium Krajowej Radzie PIIB. Przyjęto również budżet na 2022 r. Przyznano 17 odznak honorowych PIIB (złotych i srebrnych). Jeśli chodzi o statystyki porównawcze, frekwencja w 2021 r. (92,54%) była nieco mniejsza niż w roku ubiegłym (97,03%). Zgłoszono również znacznie mniej wniosków zjazdowych: w tym roku 23, zaś w ubiegłym – 52. Zwiększyła się natomiast liczba podjętych uchwał: w 2021 r. – 31, zaś w 2020 r. – 22. W dużej mierze ma to związek z tym, że głosowanie w sprawie nadania odznak honorowych PIIB odbywało się oddzielnie dla każdej z wymienionych na liście osób.

Sekretarz Krajowej Rady PIIB przedstawiła porównanie statystyk uwzględniających ubiegłoroczne i tegoroczne zjazdy okręgowe. W tym roku frekwencja była nieco niższa – wyniosła 85,52%, a w roku 2020 – 87,65%. Najwięcej zgłoszonych wniosków odnotowano w Dolnośląskiej OIIB (41). Natomiast zdecydowana większość wniosków zgłoszonych we wszystkich okręgowych izbach dotyczyła spraw wewnątrzorganizacyjnych.

 

Tab. Zestawienie statystyk – Zjazd Krajowy PIIB i zjazdy okręgowe

Prezydium Krajowej Rady PIIB

 

Następnie omówiony został projekt uchwały w sprawie ramowego regulaminu obwodowych zebrań wyborczych. Członkowie Prezydium KR PIIB zgłosili swoje uwagi do przedstawionego dokumentu i doprecyzowali niektóre jego fragmenty. Większością głosów uchwała została przyjęta.

W dalszej części spotkania Zygmunt Rawicki, który przewodniczy Zespołowi Krajowej Rady ds. organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, szczegółowo omówił budżet (preliminarz) wydarzenia zaplanowanego na przyszły rok. Wyjaśnił, że dzięki negocjacjom udało się zredukować całkowity koszt obchodów, zachowując wszystkie planowane wcześniej elementy wydarzenia. Obradujący jednomyślnie przyjęli uchwałę w sprawie finansowania obchodów XX-lecia PIIB.

W związku z nieobecnością Andrzeja Jaworskiego, skarbnika Krajowej Rady PIIB, informację o realizacji budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawił Dariusz Karolak, zastępca skarbnika KR PIIB. Przyjęto również przedstawiony przez sekretarz KR PIIB terminarz posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium PIIB w I półroczu 2022 r.

Następnie Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, poinformował uczestników spotkania o tym, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa objęła patronatem publikację pt. „Praktyczny poradnik dla inwestora – budowlany proces inwestycyjny od Aspiracji do Zamieszkania”, opracowaną i wydaną przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział Warszawski. Poradnik został przygotowany z myślą o osobach zgłaszających się do punktów konsultacyjnych w ramach akcji „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” zaplanowanej na 25 września br. (informacje na stronie www.dzieninzyniera.pl).

W końcowej części obrad Tomasz Piotrowski, zastępca sekretarza KR PIIB, szczegółowo omówił oferty kilku firm – dostawców usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Joanna Karwat

 

Przeczytaj też:

Wrześniowa akcja PIIB

Współpraca PIIB ze Stowarzyszeniem buildingSMART Polska

Apel Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.