Droga S19 w województwie lubelskim – oddano kolejne odcinki

27.12.2021

Od grudnia 2021 r. kierowcy mogą korzystać z nowych odcinków drogi ekspresowej S19 między Lublinem a obwodnicą Janowa Lubelskiego.

 

Budowa S19 w woj. lubelskim rozpoczęła się w drugiej połowie 2019 roku i została podzielona na sześć odcinków o łącznej długości ok. 75 km. W czerwcu 2021 r. oddano ok. 8-kilometrowy odcinek od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie. A pod koniec roku zakończono budowę czterech odcinków, które mają łączną długość 47 km.

 

Zobacz:

S19 Lasy Janowskie–Zdziary gotowa

S19 Lubartów–Lublin – podpisano umowę z wykonawcą

S19 Kamień-Sokołów Małopolski Północ – ruszyła budowa

 

Droga S 19 Lublin – Niedrzwica Duża

Odcinek ma ok. 12 km i jadąc z Lublina w kierunku Kraśnika, rozpoczyna się za węzłem Lublin Węglin. Początkowo przebiega w śladzie dotychczasowej drogi krajowej nr 19, w pobliżu Strzeszkowic Dużych kieruje się na wschód, omijając Niedrzwicę Dużą. Kończy się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 834 (ul. Bychawska).

Wykonawca, firma Aldesa Construcciones, w ramach inwestycji wybudował 15 obiektów inżynierskich, w tym cztery mosty, 10 wiaduktów i kładkę. Powstaną też dwa MOP-y: Radawczyk i Zemborzyce.

 

Obwodnica Kraśnika

Odcinek ma długość ok. 10 km, a wykonawcą jest Aldesa Construcciones. Obwodnica zaczyna się w miejscowości Lasy, gdzie powstał węzeł Kraśnik Północ, i omija miasto po wschodniej stronie. W miejscowości Słodków łączy się z kolejnym odcinkiem Via Carpatii. W ramach inwestycji powstało 12 obiektów inżynierskich – dwa mosty i 10 wiaduktów. Wybudowane też zostały dwa węzły drogowe (Kraśnik Północ oraz Kraśnik Południe, gdzie wybudowane zostało także połączenie drogą krajową nr 74).

W trakcie budowy są dwa miejsca obsługi podróżnych (Słodków).

 

Kraśnik – Janów Lubelski

To jeden z najdłuższych, poza odcinkiem Niedrzwica Duża – Kraśnik, fragmentów budowanej S19 w woj. lubelskim. Liczy ok. 18 km i rozpoczyna się przed kompleksem leśnym w pobliżu Szastarki. Omija m.in. Polichnę oraz Modliborzyce i kończy się za wiaduktem w okolicach Janówka. Wykonawcą jest firma Strabag.

W ramach inwestycji powstało m.in. 21 obiektów inżynierskich, w tym most, 14 wiaduktów i sześć przejść dla zwierząt. Wybudowane zostały dwa węzły drogowe (węzeł Szastarka i w. Modliborzyce) oraz miejsca obsługi podróżnych.

 

Droga S19

Droga S19. Obwodnica Janowa Lubelskiego

Obwodnica Janowa Lubelskiego

Odcinek liczy ok. 6,5 km. Rozpoczyna się w miejscowości Kopce. Trasa omija Janów Lubelski po zachodniej stronie i kończy się w okolicach miejscowości Jonaki.

Wykonawcą inwestycji jest firma Mota-Engil Central Europe. W ramach inwestycji powstało pięć obiektów inżynierskich (cztery wiadukty i jeden most) oraz dwa węzły drogowe (Janów Lubelski Północ i Janów Lubelski Południe). Wykonanych zostało też pięć przejść dla zwierząt oraz osiem przepustów, a także para MOP-ów Janów Lubelski.

 

Nowa droga S19 w woj. lubelskim

Dwujezdniowa droga ekspresowa, o nawierzchni bitumicznej, z rezerwą pod trzeci pas, prowadzi od węzła Lublin Węglin początkowo wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 19, a potem na wschód od niej, omijając Niedrzwicę Dużą, Niedrzwicę Kościelną i Sobieszczany. Następnie w pobliżu miejscowości Wilkołaz przecina obecną DK19 i dalej przebiega nowym śladem po jej zachodniej stronie, omijając m.in. obszary leśne.

W miejscowości Lasy ponownie przecina obecną „krajówkę” i dalej przebiega po wschodniej stronie od Kraśnika. Na odcinku od Słodkowa do Szastarki trasa wybudowana została wzdłuż obecnej DK19. Za Szastarką, w okolicach węzła Szastarka, odbija na zachód i omija Modliborzyce oraz Janów Lubelski. Od miejscowości Jonaki do Łążka Ordynackiego (węzeł Lasy Janowskie) prowadzi wzdłuż DK19.

Łączny koszt budowy sześciu odcinków S19 w woj. lubelskim od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie (wraz pracami przygotowawczymi, wykupem gruntów i nadzorem) to ok. 2,5 mld zł, z czego ok. 1,2 mld zł to dofinansowanie z UE.

 

Droga S19 na terenie woj. lubelskiego:

  • obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego, długość 6,6 km (jednojezdniowa – planowana dobudowa drugiej jezdni – trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy) – oddana do ruchu w 2008 r.
  • obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej, długość 7,9 km (jednojezdniowa – planowana dobudowa drugiej jezdni – trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy) – oddana do ruchu w 2011 r.
  • obwodnica Lublina (w. Lublin Rudnik – w. Lublin Sławinek – w. Lublin Węglin), długość 20 km – oddana do ruchu w latach 2014-2016
  • Lublin (koniec obwodnicy) – Kraśnik (koniec obwodnicy), długość 42 km – dwa odcinki oddane do użytku 16 grudnia 2021 r. Trwa budowa ostatniego odcinka Niedrzwica Duża – Kraśnik. Planowane zakończenie II kw. 2022 r.
  • Kraśnik – Lasy Janowskie, długość ok. 33 km – oddane do użytku 16 grudnia 2021 r.
  • granica woj. mazowieckiego i lubelskiego – Lubartów, długość ok. 78 km – trwają przetargi na wyłonienie wykonawców pięciu odcinków realizacyjnych;
  • Lubartów – Lublin, długość ok. 23 km – wyłoniony wykonawca. Trwają prace projektowe. Planowane rozpoczęcie robót w 2022 r.

 

GDDKiA

 

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in