Konferencja „Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo”

05.06.2024

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo” odbędzie się 24–25 października 2024 r. w Krakowie.

 

Konferencja „Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo”

 

Konferencja „Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo” jest organizowana przez Katedrę Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów oraz Katedrę Mechaniki Budowli i Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Tematem przewodnim będzie zrównoważony rozwój w geoinżynierii i na terenach górniczych.

W ramach tegorocznej edycji Konferencji „Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo” zaplanowano obrady popularyzujące współpracę środowiska naukowego z przedsiębiorstwami branży budowlanej, geotechnicznej i górniczej. Tematyka obejmuje m.in.: wpływ górnictwa na infrastrukturę budowlaną i środowisko, oddziaływania drgań sejsmicznych na budynki, monitorowanie i zabezpieczanie konstrukcji liniowych, zagrożenia osuwiskowe oraz techniki modyfikacji podłoża gruntowo-skalnego. Udział w konferencji to okazja do spotkania i wymiany poglądów z wybitnymi specjalistami z dziedziny górnictwa, geotechniki oraz budownictwa.

Patronat honorowy nad konferencją objęli Rektor Politechniki Krakowskiej, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Komisja Budownictwa PAN, Polski Komitet Geotechniki, Polska Grupa Inżynierii Sejsmicznej i Parasejsmicznej, Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Więcej na: www.l9.wil.pk.edu.pl/konferencja-big

 

 

Czytaj także:

Konferencja Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo

Rusztowania w górnictwie

Eksperymentalne osiedle domów na terenie osuwiskowym i zagrożonym szkodami górniczymi

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in