Konferencja Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo

31.10.2023

Na Politechnice Krakowskiej 18–20 października 2023 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo, której tematem przewodnim były „Współczesne wyzwania w działalności inżynierskiej”.

 

Konferencja Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo

 

To już VI odsłona z cyklu Konferencja Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo zapoczątkowanego w 2014 r. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem osób związanych z branżą górniczą, budowlaną i hydrotechniczną. Wśród uczestników konferencji nie zabrakło przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego, ośrodków górniczych związanych z Górnośląskim Zagłębiem Węglowym, KGHM, Jastrzębską Spółką Węglową czy Lubelskim Zagłębiem Węglowym. W obradach brali także udział przedstawiciele nauki m.in. z Politechniki Krakowskiej, Polskiej Akademii Nauk, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a także studenci Politechniki Krakowskiej kierunku budownictwo.
Tegoroczną edycję konferencji otworzył prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, JM rektor Politechniki Krakowskiej, który przywitał uczestników wydarzenia, życząc im udanych obrad i owocnych dyskusji. Jednocześnie zwrócił uwagę, że format konferencji, zrzeszający zarówno osoby związane z nauką, jak i praktyką branży budowlanej, górniczej i hydrotechnicznej, wpisuje się w nowoczesne trendy rozwoju nauki i przemysłu, o czym świadczy ogromne zainteresowanie konferencją. Dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, podkreśliła rangę konferencji, istotę poruszanej podczas niej problematyki, która rozwijana jest w ramach prowadzonych badań przez pracowników Katedry Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów, kierowanej przez prof. dr hab. inż. Elżbietę Pilecką oraz studentów II stopnia specjalności „Budownictwo Hydrotechniczne i Geotechnika”. Część oficjalną zakończył prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara, przewodniczący komitetu naukowego konferencji, przypominając historię wydarzenia.
Swoją obecnością zaszczycili również konferencję Adam Mirek, prezes Wyższego Urzędu Górniczego, oraz Piotr Kujawski, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WUG. Przedstawiciele WUG wygłosili wykład wprowadzający w sesji plenarnej, prowadzonej przez prof. Elżbietę Pilecką.
Konferencja Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo to 2 dni obrad, podczas których zaprezentowano 26 referatów dotyczących m.in. ochrony terenów górniczych i pogórniczych, problemów związanych z budową obiektów hydrotechnicznych oraz górniczych, specyfiki prowadzenia badań geotechnicznych i zagadnień związanych z symulacjami numerycznymi. Prowadzone dyskusje umożliwiły uczestnikom konferencji zapoznanie się z najnowszymi trendami w nauce i przemyśle, a także pozwoliły na wymianę cennych doświadczeń związanych z wykonawstwem oraz zabezpieczaniem obiektów inżynierskich.
Co szczególnie istotne, w trakcie spotkania głos zabrali również reprezentanci firm związanych z usługami prowadzonymi na rzecz górnictwa, budownictwa oraz geofizyki, demonstrując swoje najciekawsze realizacje i doświadczenie w zakresie wykonywanych prac.
Po zakończeniu obrad uczestnicy udali się w Restauracji „Galicyjska” na uroczystą kolację, podczas której nawiązali liczne znajomości, które – mamy nadzieję – przerodzą się w owocną współpracę zawodową.
Ostatniego dnia odbyły się warsztaty z platformy EPISODES oraz wycieczka krajoznawcza promująca Małopolskę.
Wszystkim uczestnikom, sponsorom oraz organizacjom, które objęły patronatem konferencję, organizatorzy składają podziękowania i zapraszają na jej VII edycję.

 

dr inż. Paweł Boroń

Fot. Jan Zych

 

 

Przeczytaj też:

Obiekty budowlane na terenach górniczych

Zachowanie układu budowla – podłoże górnicze. Techniki budowy modelu numerycznego

Podejmowanie decyzji o wzmacnianiu budynku na terenach górniczych

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in