iGRID – inteligentne zarządzanie siecią ciepłowniczą

Artykuł sponsorowany

02.11.2023

Typowa sieć ciepłownicza musi sprostać najwyższym wymaganiom w zakresie ogrzewania. W związku z tym jej część jest zasilana temperaturami wyższymi od potrzebnych, co z kolei powoduje znaczne straty ciepła. Za pomocą Grundfos iGRID można dostosować sieć do realnego zapotrzebowania, obniżając koszty eksploatacji i zapewniając oszczędność energii.

 

Firma Grundfos przedstawiła iGRID – nowatorskie rozwiązanie w zakresie inteligentnego sterowania siecią ciepłowniczą podczas XXVII Forum Ciepłowników Polskich, które odbywało się 11–13 września br. w Międzyzdrojach. Uczestnicy mieli możliwość spotkać się ze specjalistami firmy w celu poznania korzyści płynących z zastosowania tego systemu oraz nawiązania biznesowych relacji. Zaprezentowano także pierwsze wyniki wdrożenia rozwiązania w OPEC w Gdyni Karwinach.

 

iGRID

Fot. 1. Stoisko Grundfos na XXVII Forum Ciepłowników Polskich

 

Jak działa inteligentne zarządzanie siecią ciepłowniczą?

Rozwiązanie Grundfos iGRID pozwala znacznie poprawić instalację grzewczą dzięki wykorzystaniu dostaw ciepła opartych na zapotrzebowaniu. Pomaga obniżyć temperaturę w zdecentralizowanych strefach miejskich przez mieszanie wody powrotnej do linii zasilającej dowolnego odgałęzienia w sieci.
iGRID zwiększa efektywność sieci ciepłowniczych dzięki tworzeniu stref niskiej temperatury i zasilaniu ich zgodnie z zapotrzebowaniem. Sieć ciepłownicza zostaje więc podzielona na strefy, z których każda może być odpowiedzialna za dostarczenie odpowiedniego ciśnienia i temperatury potrzebnych w danej chwili. W celu zoptymalizowania efektywności działania systemu zintegrowano monitorowanie krytycznych części sieci w czasie rzeczywistym.
Temperatura i ciśnienie są mierzone na bieżąco przez punkty pomiarowe iGRID umieszczone w strategicznych punktach sieci ciepłowniczej. Dane na temat ciśnienia, temperatury zasilania i powrotu przekazywane są w sposób ciągły przez sieć komórkową. Parametry te można wykorzystać do regulacji ustawień pompy, a tym samym zoptymalizować dystrybucję ciepła według popytu w czasie rzeczywistym. Punkty pomiarowe nie wymagają zasilania elektrycznego, ponieważ termiczny generator elektryczny wykorzystuje różnice temperatur do wytworzenia wystarczająco dużej energii, aby sterować jednostką i przesyłać dane do systemu SCADA. Sterownik temperatury iGRID pobiera te dane i dostosowuje temperaturę zasilania do potrzeb użytkownika. Jest on wyposażony w inteligentną kompensację pogodową, co pozwala na dodatkową optymalizację działania sieci ciepłowniczej. Punkt pomiarowy iGRID można także łatwo przenieść z jednego miejsca do drugiego.

 

iGRID

Rys. Sieć ciepłownicza z wdrożonym rozwiązaniem Grundfos iGRID

 

Jakie korzyści wynikają ze stosowania iGRID?

Zalety stosowania inteligentnego sterowania siecią ciepłowniczą:

  • obniżenie temperatury zasilania – temperatura w każdej strefie jest dopasowywana do aktualnie wymaganych potrzeb;
  • obniżenie temperatury powrotu;
  • eliminacja krytycznych punktów sieci: ciśnienia i temperatury;
  • zwiększenie efektywności systemu – możliwość podłączenia większej ilości klientów przy tej samej mocy źródła;
  • obniżenie strat ciepła i ciśnienia w całym systemie;
  • rozwiązanie problemów z zarządzaniem siecią;
  • możliwość pomiarów tam, gdzie nie ma zasilania;
  • lepszy przegląd działania całej sieci;
  • przygotowanie sieci do instalacji nowych odnawialnych źródeł energii;
  • zmniejszenie emisji CO2.

 

iGRID

Fot. 2. T-Zone iGRID Gdynia Karwiny

 

Pilotażowe wykorzystanie iGRID w OPEC na Karwinach

Innowacyjne urządzenie firmy Grundfos zostało już z powodzeniem wdrożone m.in. w duńskim ciepłownictwie. W kwietniu br. system iGRID zastosowano po raz pierwszy w Polsce. Pilotażowo optymalizuje on pracę sieci ciepłowniczej Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni na wydzielonym jej fragmencie z komory K-614 A w obszarze ul. Buraczanej na Karwinach.
Głównym celem inwestycji jest zwiększenie efektywności istniejącej sieci ciepłowniczej. Pozwoli to także sprawdzić wpływ obniżenia parametrów temperatury wysokoparametrowej sieci cieplnej na komfort termiczny odbiorców i przyniesie rzeczywiste oszczędności energii. Ponadto rozwiązanie umożliwi skuteczną redukcję emisji dwutlenku węgla, co wpisuje się w realizację jednego z kluczowych założeń polityki klimatycznej Miasta Gdyni. Zwiększenie wydajności sieci to także wydłużenie żywotności rur i instalacji, dzięki czemu OPEC będzie mógł zaoszczędzić pieniądze i przeznaczyć je na inne inwestycje.
W ramach pilotażowego projektu w OPEC w Gdyni przez najbliższe 2 lata będą zbierane dane na temat skuteczności działania urządzenia oraz na bieżąco prowadzona będzie weryfikacja kosztów związanych z jego wdrożeniem na większą skalę.
Już teraz przedsiębiorstwo odnotowało zmniejszenie strat ciepła, szacunkowe roczne oszczędności w wysokości 984 GJ oraz szacunkowe roczne oszczędności kosztów – 28 895 zł netto1. OPEC złożył też wniosek o tzw. biały certyfikat, który jest potwierdzeniem ilości zaoszczędzonej energii finalnej wynikającej ze zrealizowania przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

 

Podsumowanie

Grundfos iGRID pozwala kontrolować i optymalizować parametry sieci, takie jak temperatura oraz ciśnienie, a w rezultacie zredukować emisję CO2. Wymierną korzyścią zarówno dla PEC-u, jak i odbiorcy końcowego jest zmniejszenie strat ciepła i energii, dzięki czemu przedsiębiorstwo może ubiegać się o uzyskanie białych certyfikatów.

 

1 Źródło: OPEC w Gdyni.

 

Grundfos Pompy Sp. z o.o.

ul. Klonowa 23, 62-081 Baranowo, tel. 61 650 13 00
info_gpl@grundfos.com
www.grundfos.pl

 

Przeczytaj też:

MIXIT – możesz zostać projektantem własnej instalacji

Transformacja energetyczna budynków – przykłady rozwiązań

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in