BIM Klaster

06.12.2021

Jest najstarszą i największą w Polsce organizacją zrzeszającą proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa działające w branży budowlanej i ICT, a także instytucje publiczne ze środowiska biznesowego i naukowego, wspierające przedsiebiorczość oraz innowacyjność gospodarki w Polsce.

 

Łączymy w Stowarzyszeniu Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) potencjał i kompetencje firm oraz innych podmiotów, pozwalające na realizację dowolnych projektów związanych z branżą budowlaną przy wykorzystaniu najnowszych technologii ICT. Wartością dodaną klastra jest inspirowanie działań zmierzających do pełnego wykorzystania metodyki BIM w całym procesie inwestycyjnym, począwszy od koncepcji, poprzez wykonawstwo, aż po oddanie obiektu do użytku, a nawet przez cały cykl życia budynku.

 

BIM Klaster

Fot. © Gorodenkoff – stock.adobe.com

 

BIM Klaster na przestrzeni niemal 10 lat swojego istnienia zaangażowane było w organizację wielu wydarzeń branżowych, w tym m.in. konferencji: Projektowanie Przyszłości (od 2014 r.), Technologia BIM w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych (2015 r., organizator UZP), Infra BIM (2016 r.), Nowe Oblicza BIM (od 2017 r.), BIM4industry (2021 r.). Partnerowaliśmy takim wydarzeniom, jak BIM World MUNICH (od 2017 r.), Kongres Smart, Building & City (od 2018 r.), Year in Infrastructure (2020 r.). Byliśmy jednymi z inicjatorów, obok. prof. Adama Glemy z Politechniki Poznańskiej i Andrzeja Tomany z Izby Projektowania Budowlanego, uzyskania dla Polski statusu obserwatora przy BuildingSmart Nordic (2015 r.).

 

Od 2016 r. stowarzyszenie jest też członkiem Komitetu Technicznego ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Naszą siłą są ludzie i ich pasja

BIM Klaster to inicjatywa, którą tworzą pełni pasji ludzie o niezwykle bogatym doświadczeniu zawodowym – projektanci różnych branż, prawnicy, kosztorysanci, producenci oprogramowania, szkoleniowcy i wykładowcy, menedżerowie BIM, menedżerowie kontraktów, producenci materiałów budowlanych, którzy są gotowi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na forum międzybranżowym. To właśnie dzięki nim BIM przestaje być tajemnicą, a staje się porywającą ideą i metodyką pracy, która z dnia na dzień jest coraz bliżej nas. To właśnie dzięki otwartości współpracujących z nami firm i ludzi możemy realizować coraz to nowsze projekty autorskie dedykowane w głównej mierze celom edukacyjnym i networkingowym, jak np. BIMSteak, CENTRUM SZKOLENIOWE, BAZA WIEDZY, BIMbanie (cykl wywiadów z praktykami), TUbaBIM.

Lubimy wyzwania, a one lubią nas

Ostatnie dwa lata były dla nas niezwykle pracowite. Uczestniczyliśmy w projekcie Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce” realizowanym we współpracy z firmą PwC na zlecenie Komisji Europejskiej w ramach „Structural Reform Support Service”. Jego beneficjentem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Więcej o projekcie: https://www.bimklaster.org.pl/projekty/cyfryzacjaprocesu-budowlanego-w-polsce/. Od 2019 r. wchodzimy też w skład Digital Innovation Hub – jednego z pięciu konsorcjów, które zyskały uznanie w oczach ekspertów oceniających w konkursie „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”. Więcej o projekcie: https://www.bimklaster.org.pl/projekty/digital-innovation-hub/. Jak powszechnie wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego też nie zamierzamy spoczywać na laurach. Przed nami stoją nowe wyzwania.

Zgoda buduje

Realizujemy wspólnie projekty mniejszego i większego kalibru. Nasi członkowie i partnerzy wspierają się w realizacji podejmowanych wspólnie wyzwań. Uzupełniamy swoje kompetencje, podnosimy kwalifikacje oraz gramy zespołowo. Jesteśmy doceniani zarówno w Polsce, jak i na świecie, co nas bardzo cieszy, a także mobilizuje do dalszego rozwoju i działania. Dziś z ogromną przyjemnością zapraszamy do swojego grona nowe firmy oraz organizacje, które chcą dzielić się swoim doświadczeniem, jak również mają ambicje podnosić kwalifikacje swoje i swoich pracowników. Udało nam się stworzyć unikatową społeczność, której energia decyduje o skuteczności podejmowanych przez stowarzyszenie działań. Zapraszamy do współpracy – www.bimklaster.org.pl.

 

Katarzyna Orlińska-Dejer

prezes Stowarzyszenia Klaster

Technologii Informacyjnych w Budownictwie

 

Artykuł jest czwartym i ostatnim z cyklu prezentacji organizacji działających w Polsce na rzecz BIM. We wcześniejszych artykułach opisaliśmy Stowarzyszenie buildingSMART Polska, Fundację Europejskie Centrum Certyfikacji BIM oraz Stowarzyszenie BIM.

 

Przeczytaj też:

Stowarzyszenie BIM łączy ludzi i technologie w cyfrowym świecie

Fundacja EccBIM

Współpraca Komisji ds. BIM Krajowej Rady PIIB i buildingSMART Polska

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in