Fundamenty kompleksu biurowego Studio w Warszawie

03.12.2021

Biurowiec Studio będą tworzyły dwa budynki, ale prace fundamentowe są realizowane równocześnie pod całym kompleksem. Wykonawcą fundamentowania specjalistycznego jest Soletanche Polska.

 

Studio powstaje przy ulicy Łuckiej 9 w Warszawie. Inwestorem jest spółka biurowa Skanska w regionie CEE.

 

 

Dwie fazy: Studio A i Studio B

Obiekty będą realizowane i oddawane niezależnie, jednak faza fundamentowa będzie wykonana kompleksowo. W efekcie powstanie trzykondygnacyjny parking pod budynkiem Studio B i czterokondygnacyjny pod budynkiem Studio A. Łącznie pod obiektem znajdzie się 286 miejsc parkingowych dla samochodów. Na terenie kompleksu przewidziano również 381 miejsc na rowery.

 

Polecamy:

Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia. Soletanche podsumowuje 7 miesięcy pracy

Stacja metra Bródno – podsumowanie prac fundamentowych

Tunel Południowej Obwodnicy Warszawy. FILM

 

Fundamenty sięgną 32 m głębokości

W ramach swojego zadania Soletanche wykonała prace przygotowawcze polegające na realizacji palisady VDW oraz ściany berlińskiej. Następnie została obniżona platforma robocza, z której realizowane są obecnie (grudzień 2021 r.) ściany szczelinowe. Będą pełniły potrójną rolę: obudowy wykopu w czasie realizacji prac ziemnych i fundamentowych, fundamentu konstrukcji naziemnej oraz ścian podziemnego parkingu. Powierzchnia ścian szczelinowych to 360 metrów bieżących. Głębokość ścian szczelinowych sięga do 32 m. Konstrukcja będzie rozpierana tzw. metodą stropową. Co znaczy, że dodatkowo Soletanche wykona słupo–pale, które będą stanowiły podparcie dla stropu na czas realizacji wykopu oraz konstrukcji docelowej. Wykonanych zostanie ok. 100 słupów stalowych.

 

Studio w Warszawie

 

Metoda stropowa przyspieszy realizację prac żelbetowych biurowca Studio w Warszawie

Ze względu na bliskie sąsiedztwo zabudowań i ich głębokie podziemie oraz gęstą sieć mediów poprowadzonych w tej okolicy metoda stropowa jest najlepszym rozwiązaniem. Dodatkowo przyspiesza prace żelbetowe, które mogą być częściowo realizowane wraz z postępującym wykopem. W dzielnicy Wola warunki gruntowe są bardzo dobre, stąd tak licznie pojawiają się tutaj wysokościowce. Mamy doświadczenie w realizacji prac na tym kwartale, myślę więc, że wyzwania geotechniczne będą podobne. Obecnie prace przebiegają zgodnie z założeniami – wyjaśnia Jakub Morzywołek, Project Manager Soletanche Polska.

 

Studio w Warszawie

 

W kolejną fazę budowa kompleksu Studio w Warszawie wejdzie w I kwartale roku 2022

Prace związane z realizacją ścian szczelinowych oraz słupo–pali Soletanche planuje zakończyć jeszcze w 2021 roku, o ile nie wystąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności (niezidentyfikowane wcześniej kolizje uniemożliwiające wykonanie zadania). Kolejna faza realizacji fundamentowania, to jest montaż głowic słupów oraz wykop, powinna rozpocząć się w styczniu 2022 roku.

 

Pierwsze powstanie Studio B

Budynek będzie miał trzy kondygnacje podziemne i 14 kondygnacji naziemnych. Zapewni 17 600 m² powierzchni użytkowej. Planowana data ukończenia budynku Studio B zlokalizowanego przy ul. Łuckiej 9 w Warszawie to III kwartał 2023 roku.

 

Studio w Warszawie

 

Zobacz:

Tunele Północnej Obwodnicy Krakowa – wyzwania realizacyjne i zakres prac wykonawcy fundamentowania

Budowa węzła integracyjnego Gdynia Chylonia – finisz prac

 

Na czym polega technologia ścian szczelinowych?

Ściany szczelinowe to żelbetowe konstrukcje wykonywane w gruncie, wykorzystywane jako pionowe obudowy głębokich wykopów. Technologia wykonywania zakłada prowadzenie wykopu wąskoprzestrzennego specjalnym chwytakiem hydraulicznym lub mechanicznym. Z postępem usuwania urobku z wykopu wypełnia się go zawiesiną bentonitową, która zabezpiecza wykop przed obsypaniem gruntu ze ścian wykopu.

Po osiągnięciu projektowej głębokości ściany szczelinowej następuje instalacja kosza zbrojeniowego i betonowanie metodą „contractor”. Soletanche Polska wykonuje ściany szczelinowe w technologii CWS® (continuous water stop).

Stateczność ściany zapewniana jest przez rozpory stalowe, stropy rozporowe, kotwy gruntowe lub kombinacje tych metod.

 

 

Opis procesu wykonywania ścian szczelinowych:

  1. Faza pierwsza od lewej – wykonanie murków prowadzących. Liniowe elementy betonowe wyznaczające geometryczne położenie ściany szczelinowej, ograniczają odchylenie chwytaka w pierwszym etapie wykonywania wykopu szczelinowego oraz zapewniają stateczność ścian wykopanej szczeliny w jej górnej, przypowierzchniowej części.

Następnie za pomocą charakterystycznego chwytaka (łyżki z tzw. szczęką) głębiona jest sekcja. Wraz z postępem wydobywania urobku, sekcja szczeliny zostaje wypełniona zawiesiną bentonitową zabezpieczającą wykop przed osuwaniem się gruntu do jego wnętrza.

  1. Faza druga od lewej – wprowadzanie zbrojenia. Zbrojenie w postaci szkieletów wprowadza się na określoną głębokość do szczeliny wypełnionej zawiesiną bentonitową. Prefabrykaty zbrojeniowe skonstruowane są tak, aby umożliwić swobodny przepływ betonu i centryczne położenie zbrojenia w szczelinie.
  2. Faza trzecia od lewejbetonowanie sekcji. Odbywa się metodą „contractor” czyli metodą betonowania podwodnego („beton do betonu”) przez leje rurowe na dno szczeliny wypełnionej zawiesiną bentonitową.
    Z postępem betonowania i wzrostem poziomu betonu w szczelinie zawiesina jest odpompowywana. Betonowanie sekcji musi być przeprowadzone bez przerw, w ciągu jednego procesu.
  3. Faza czwarta od lewej kontrola jakości. W każdej fazie wykonywania ściany szczelinowej kontrolowana jest prawidłowość min. następujących parametrów: pionowość i głębokość otworu oraz jakość zawiesiny w trakcie prowadzenia wykopu i betonowania, położenie klatek zbrojeniowych, jakość betonu i stopień wypełnienia szczeliny.

 

Tekst i zdjęcia: Soletanche Polska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in