Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zjazd Opolskiej OIIB

04.05.2017

8 kwietnia br. w Prószkowie obradował XVI Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod przewodnictwem Piotra Rybczyńskiego.

W obradach wzięło udział 85 delegatów ze 105 uprawnionych. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Stefan Czarniecki, wiceprezes PIIB, Urszula Kallik, zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, Katarzyna Kubicz, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Opolu, Zbigniew Bomersbach, przewodniczący Opolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów.

 

 

Aktywnym członkom OPL OIIB zostały wręczone Honorowe Odznaki PIIB: złotą otrzymała Joanna Kurnatowska, zaś srebrne - Anna Rawska-Skotniczny, Dariusz Bajno, Bogusław Barłóg i Wojciech Otto. Adam Rak, przewodniczący Rady OPL OIIB, przedstawił sprawozdanie z jej działalności w 2016 r. oraz program działania na rok 2017. Wykonanie budżetu za 2016 r. oraz budżet na rok 2017 przedstawił Ryszard Karwasiecki, skarbnik. Sprawozdania z działalności organów kolejno zaprezentowali: Wiktor Abramek - Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Zbigniew Pastuszka - Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Andrzej Duda - Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Rafał Porada - Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Następnie zostały podjęte przez zjazd uchwały w sprawach: przyjęcia sprawozdań organów statutowych izby, sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu OPL OIIB za 2016 r., a także programu działania i budżetu OPL OIIB na 2017 r. Zjazd udzielił absolutorium Okręgowej Radzie za działalność w 2016 r. Podjął także uchwały w sprawie zmniejszenia liczby okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej OPL OIIB, udzielenia pożyczki PIIB na sfinansowanie remontu i adaptacji budynku w Warszawie przeznaczonego na siedzibę PIIB, a także zaakceptował wnioski o nadanie Odznak Honorowych PIIB dla członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

 

 

Podczas obrad delegaci zgłosili 7 wniosków zjazdowych, z czego 2 wnioski uzyskały akceptację delegatów i zostały skierowane do Rady OPL OIIB oraz 4 wnioski - do Krajowej Rady PIIB. Na uwagę zasługują te, które dotyczyły rozszerzenia tematyki dostępnych szkoleń w systemie e-learningowym oraz przeprowadzenia konsultacji wśród członków izby na temat przygotowywanego projektu zasad doskonalenia zawodowego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

Renata Kicuła

Biuro Opolskiej OIIB

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+