Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Na Prezydium KR PIIB

05.05.2017

5 kwietnia br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.

W czasie obrad zapoznano się ze sprawozdaniami organów statutowych szczebla krajowego dotyczącymi działalności w ubiegłym roku.

Danuta Gawęcka, sekretarz PIIB, omówiła propozycję sprawozdania Krajowej Rady za rok 2016. Następnie Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB, zreferował sprawozdanie finansowe i realizację budżetu w 2016 r. przez KR PIIB. Funkcjonowanie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2016 r. omówił jej przewodniczący Marian Płachecki. Pracę Krajowego Sądu Dyscyplinarnego zaprezentował Gilbert Okulicz-Kozaryn, jego przewodniczący. Sprawozdania spotkały się z uznaniem uczestników posiedzenia i zostały rekomendowane do przedstawienia Krajowej Radzie PIIB. W dalszej części Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, omówił działalność komisji oraz stwierdził, że na podstawie przeprowadzonej kontroli komisja będzie wnioskowała o udzielnie absolutorium Krajowej Radzie PIIB podczas XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

 

Gilbert Okulicz-Kozaryn

 

Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB, podsumował przebieg i oddźwięk konferencji przygotowanej przez PIIB pt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa - fundamentem zaufania społecznego", która odbyła się 16 marca br. w Warszawie. Prezes PIIB podkreślił, że inicjatywa ta spotkała się z uznaniem zarówno osób uczestniczących w konferencji, jak i środowiska budowlanego. Zagadnienia związane z etyką zawodową mają dla inżynierów budownictwa szczególne znaczenie, zwłaszcza że wykonują oni zawód zaufania publicznego. - Jest to priorytetem dla naszych działań - podkreślał w swojej wypowiedzi A.R. Dobrucki. Zauważył, że przesłanie konferencji będzie realizowane i rozwijane w kolejnych inicjatywach samorządu zawodowego. Urszula Kieller-Zawisza, rzecznik prasowy PIIB, omówiła przebieg śniadania prasowego, które odbyło się przed konferencją. PIIB reprezentowali A.R. Dobrucki, Zbigniew Kledyński, wiceprezes PIIB, Zygmunt Meyer, przewodniczący Zachodniopomorskiej OIIB, i Leszek Mellibruda, psycholog społeczny i biznesu. Przybyli dziennikarze zapoznali się z działalnością samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz inicjatywami podejmowanymi przez PIIB. W dalszej części L. Mellibruda zreferował wyniki internetowego sondażu pt. „Etyka i odpowiedzialność inżynierów budownictwa w czasach złożonych przemian politycznych i gospodarczych", który był skierowany do inżynierów budownictwa oraz inwestorów. Sondaż spotkał się z dużym zainteresowaniem redaktorów. Rzecznik prasowy PIIB omówiła także inne działania związane z public relations dotyczące konferencji oraz przekazywania informacji mediom i członkom samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Szczególnie zwróciła uwagę na potrzebę publikowania informacji w okręgowych biuletynach oraz na stronach internetowych OIIB. Patronat medialny nad konferencją sprawowały czasopisma: „Rzeczpospolita" oraz „Inżynier Budownictwa".

 

Ryszard Rak

 

PIIB szykuje także wydawnictwo po- konferencyjne, w którym znajdą się m.in. wygłoszone referaty problemowe, ankieta pt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa w czasach złożonych przemian politycznych i gospodarczych" z wynikami i ich analizą, wystąpienia wszystkich panelistów biorących udział w konferencji. Zespołowi wydawnictwa pokonferencyjnego przewodniczy Zygmunt Meyer.

Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, a zarazem przewodnicząca zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, w dalszej części obrad omówiła dotychczasowe działania zespołu. Przekazała, że w wyniku przeprowadzonego przetargu, a następnie analizy złożonych ofert, wybrana została firma Dekpol S.A. jako wykonawca prac remontowych budynku.

O realizacji budżetu krajowej izby w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2017 r. mówił A. Jaworski.

W posiedzeniu prezydium uczestniczyła Justyna Krupa z Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+