Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Na Krajowej Radzie PIIB...

02.11.2017

18 października br. obradowała w Warszawie Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Obrady Krajowej Rady PIIB prowadził Andrzej Roch Dobrucki, jej prezes. Na początku posiedzenia Piotr Filipowicz, zastępca sekretarza KR PIIB, przybliżył zebranym temat przyszłorocznego XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB oraz prac z tym związanych. Krajowa Rada przyjęła uchwały: w sprawie zwołania XVII Krajowego Zjazdu 29-30 czerwca 2018 r. i terminarza działań przygotowawczych do niego, oraz w sprawie ustalania liczby delegatów na przyszłoroczny zjazd PIIB. Następnie prof. Zbigniew Kledyński, wiceprezes KR PIIB, omówił projekty ustaw przedłożonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa do zaopiniowania: o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach oraz o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego.

Wiceprezes PIIB zauważył, że 21 września br., zgodnie z terminem, przekazano uwagi PIIB do ustawy o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach Tomaszowi Żuchowskiemu, wiceministrowi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Natomiast wcześniej, czyli 12 września br., 5-osobowa delegacja PIIB uczestniczyła w spotkaniu z Tomaszem Żuchowskim oraz przedstawicielami samorządu zawodowego architektów. Wówczas także przedstawiono najważniejsze uwagi, jakie ma nasz samorząd do projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Zwrócono m.in. uwagę na brak w powyższej ustawie odwołań do samorządu zawodowego albo do zawodu zaufania publicznego, jaki inżynierowie budownictwa wykonują. Podkreślono, że w przedstawionym projekcie mamy do czynienia z próbą ograniczenia autonomii samorządu zawodowego poprzez wprowadzenie konieczności uzgodnień z ministrem podstawowych dla samorządu dokumentów, takich jak np. statut czy kodeks etyki. Jest to istotne ograniczenie, a dotychczasowe funkcjonowanie nie daje podstaw do takiej kurateli samorządu. Z. Kledyński zwrócił także uwagę na brak równowagi w zakresie nadawania uprawnień architektom i inżynierom budownictwa. Zaproponowany tryb nadawania uprawnień architektom jest odmienny od tego, w jakim nadawałaby nasza izba. Dodatkowo zapis o możliwości kierowania robotami budowlanymi może budzić nasz niepokój.

 

 

PIIB zaopiniowała także propozycję ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego. Zwrócono uwagę, że zapis o zakazie łączenia funkcji w organach nadzoru z pełnieniem określonych funkcji w izbie inżynierskiej, który znalazł się w ustawie o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach, nie powinien mieć miejsca w naszej ustawie, lecz w ustawie o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego.

Uwagi PIIB dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego zostały przekazane 5 października br. do ministerstwa, które projekt ustawy do zaopiniowania przesłało 28 września br.

Wiceprezes podkreślił, że uwagi do projektów ustaw zostały opracowane przez PIIB we współpracy z okręgowymi izbami. Są one zamieszczone na stronie internetowej PIIB (www.piib.org.pl) i zostały rozesłane do wszystkich okręgowych izb.

W dalszej części posiedzenia uczestnicy obrad przyjęli uchwałę w sprawie wydatków na czasopismo PIIB „Inżynier Budownictwa" w roku 2018. Zgodnie z nią PIIB sfinansuje w przyszłym roku zakup 11 numerów czasopisma w wysokości 2 zł plus VAT za egzemplarz. Okręgowe izby będą współfinansować zakup dla każdego członka okręgowej izby w wysokości 1,60 zł plus VAT za jeden egzemplarz. Koszty wysyłki czasopisma ponosi PIIB, a Wydawnictwo PIIB uczestniczy w nich w wysokości 1 zł plus VAT za jeden egzemplarz.

Następnie dyskutowano nad pracami w budynku przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, gdzie w przyszłości ma się mieścić siedziba PIIB. W czasie obrad uczestnicy KR PIIB zapoznali się także z realizacją budżetu, którą omówił Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB. Nadano również odznaki honorowe PIIB zasłużonym członkom: Zachodniopomorskiej, Śląskiej, Kujawsko-Pomorskiej i Małopolskiej OIIB.

Krajowa Rada PIIB, solidaryzując się z działaniami samorządu lekarskiego na rzecz zwiększenia publicznych wydatków na ochronę zdrowia jako jedynej skutecznej metody zmierzającej do poprawy aktualnej sytuacji w służbie zdrowia, przyjęła uchwałę popierającą starania samorządu lekarskiego w tym zakresie.

W obradach uczestniczyły Agnieszka Ligęza-Ryś z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ewelina Grabowska z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+