Zmiany w projekcie na gruncie cyfryzacji procesu budowlanego

08.11.2022

W celu przyspieszenia procesu inwestycyjnego i ułatwienia inwestorowi dokonania zmian w dokumentacji projektowej po uzyskaniu pozwolenia na budowę ustawodawca wprowadził odstępstwa istotne i nieistotne

 

Zmiany w projekcie

Fot. stock.adobe/Dilok

 

Od rozróżnienia istotnych i nieistotnych odstępstw projektowych zależą dalsze działania podejmowane przez inwestora. Stwierdzenie odstępstw istotnych rodzi konieczność uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę albo ponownego zgłoszenia. Nieistotne odstępstwa nie wymagają od inwestora podjęcia takich działań.

Prawo budowlane (Pb) przeszło w tym zakresie od 1997 r. szereg modyfikacji, dążąc do unifikacji procesu budowlanego. Do stycznia 2017 r. obowiązywała wyłącznie negatywna definicja odstępstw istotnych. Powodowało to znaczne rozbieżności interpretacyjne, dlatego od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa i pozytywna definicja „istotnych odstępstw projektowych”, która ujęta została w ust. 5 art. 36a Pb.

W przypadku zmiany nieistotnej o jej kwalifikacji decyduje projektant, dołączając do dokumentacji budowy rysunek i opis. Przepis ten ma ułatwić kontrolę dokumentacji oraz zmian projektowych przez organy nadzoru budowlanego, co ma szczególne znaczenie przy skomplikowanych przedsięwzięciach. Nadto ustawodawca zaznaczył, że nie jest pożądane nanoszenie zmian kreślarskich w zatwierdzonym projekcie budowlanym, jak to miało miejsce dotychczas.

W przypadku zmiany istotnej konieczne jest złożenie wniosku o zmianę pozwolenia na budowę. Począwszy od 10 sierpnia 2022 r. wniosek można złożyć w formie papierowej albo elektronicznej za pośrednictwem portalu e-Budownictwo. Zmiana jest kontynuacją cyfryzacji procesu budowlanego. Od 1 lipca 2022 r. możliwe jest składanie projektu budowlanego w formie pliku .pdf, a sam portal wprowadza możliwość złożenia różnego rodzaju wniosków i zgłoszeń w formie elektronicznej.

Nowelizacja nie rozstrzyga jednak, w jakiej formie ma być przedłożona modyfikacja, czy dokumentację uprzednio złożoną w formie papierowej można uzupełnić w drodze elektronicznej, i odwrotnie czy dokumentację elektroniczną można modyfikować wersją papierową.

 

>>> Dalsza cyfryzacja w budownictwie, czyli zmiany w Prawie budowlanym uchwalone w 2022 r.

>>> Drogi publiczne – przepisy techniczno-budowlane

>>> Jak uzyskać zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub projektu architektoniczno-budowlanego

 

Samo Pb nie zakazuje hybrydowej formy składania wniosków i dokumentacji, nie wprowadza również nakazu utrzymania jednolitej formy zgłaszanej dokumentacji. Takie stanowisko zajmuje obecnie Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Powyższe nie budzi zastrzeżeń co do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia na budowę. Bardziej złożona jest kwestia aktualizacji dokumentacji projektowej. Przypomnieć należy, że w nowelizacji Pb ustawodawca odszedł od wymogu nanoszenia zmian w projekcie w przypadku zmian nieistotnych. Obecnie informacje o zmianach dokonywane są w formie rysunku i opisu. W uzasadnieniu projektu tej zmiany wskazano, że w przypadku złożenia projektu w formie elektronicznej jego zmiana może być niemożliwa ze względu na zablokowanie pliku do edycji.

Wątpliwość budzi również rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, które w § 5a stanowi, że projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i załączniki do projektu budowlanego muszą być sporządzone w tej samej postaci. Oznacza to, że przywołana dokumentacja musi mieć taką samą postać (papierową albo elektroniczną). Skoro jednak ustawodawca zezwala na złożenie wniosku o zmianę pozwolenia na budowę w obu formach, zmiana hybrydowa powinna być dopuszczalna. Tym bardziej że we wniosku o zmianę i tak ponownie należy dołączyć projekt.

Mając na uwadze zarówno krótki czas obowiązywania nowelizacji, jak i istnienia portalu e-Budownictwo, można założyć, że o wszystkim zapewne rozstrzygnie praktyka, która może pociągnąć za sobą konieczność zmian legislacyjnych. Skoro głównym założeniem zmian jest uproszczenie procesu budowlanego, brak jest podstaw do negowania możliwości przedkładania dokumentacji w różnych formach.

 

prof. dr hab. Jan Widacki
adwokat
Mateusz Ruchała
adwokat

 

>>> Obowiązuje nowa ustawa deweloperska. Poznaj najważniejsze zmiany

>>> Instrukcja użytkowania i konserwacji budynku

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.