Zjazd Kujawsko-Pomorskiej OIIB

26.04.2021

Ze względu na sytuację epidemiczną XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbywał się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Zjazd Kujawsko-Pomorskiej OIIB miał miejsce 17 kwietnia br., z możliwością głosowania do 19 kwietnia. Na podstawie Regulaminu XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego KUP OIIB funkcję jego przewodniczącej sprawowała mgr inż. Renata Staszak, przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB, a sekretarzem zjazdu był mgr inż. Kazimierz Chojnacki, sekretarz Okręgowej Rady KUP OIIB. Na 108 uprawnionych delegatów w zjeździe udział wzięło 98, co daje frekwencję na poziomie 90,74%.

 

zjazd kujawsko-pomorskiej oiib

 

Delegaci głosowali nad 13 uchwałami. Wszystkie zostały podjęte. Zatwierdzono sprawozdania organów statutowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020. Okręgowa Rada Kujawsko-Pomorskiej OIIB uzyskała absolutorium za 2020 r. i uchwalono budżet izby na 2021 r., a także zatwierdzono kierunki działania Okręgowej Rady na rok 2021. Podczas trwania zjazdu zgłoszono 13 wniosków, które zostaną skierowane do rozpatrzenia przez Okręgową Radę KUP OIIB.

 

Piotr Gajdowski

 

Czytaj także:

Zjazd Dolnośląskiej OIIB

Zjazd Podkarpackiej OIIB

Zjazd Opolskiej OIIB

Zjazd Podlaskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in