Zjazd Dolnośląskiej OIIB

26.04.2021

Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – już drugi w czasie pandemii – odbył się przy wykorzystaniu systemu informatycznego.

 

Zjazd Dolnośląskiej OIIB trwał od 16 do 17 kwietnia br. Zgodnie z regulaminem wszyscy delegaci zostali powiadomieni drogą elektroniczną o jego terminie, otrzymali projekty uchwał oraz instrukcję głosowania. Sprawozdania organów zostały wysłane pocztą tradycyjną. W zjeździe wzięło udział 114 ze 146 delegatów, czyli 78,08% uprawnionych. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad przyjęto większością głosów.

 

 

Zjazd Dolnośląskiej OIIB

Danuta Paginowska, sekretarz OR DOIIB (fot. Andrzej Sasak)

 

Przewodniczącym zjazdu był Janusz Szczepański, przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB, a sekretarzem – Danuta Paginowska, sekretarz Okręgowej Rady DOIIB. Zgłoszono ogółem 41 wniosków, przy czym jeden z nich został złożony pięciokrotnie w niezmienionej treści. Wszystkie rozpatrzy Okręgowa Rada DOIIB.

Zjazd przebiegał zgodnie z regulaminem, załatwiono wszystkie niezbędne sprawy formalne. Niemniej jednak elektroniczny kontakt nie daje możliwości wymiany poglądów i dyskusji, zwłaszcza o problemach, z którymi muszą się obecnie mierzyć inżynierowie budownictwa. Mamy nadzieję, że następny zjazd odbędzie się już w normalnych warunkach.

 

Agnieszka Środek

 

Przeczytaj też:

Zjazd Podkarpackiej OIIB

Zjazd Opolskiej OIIB

Zjazd Wielkopolskiej OIIB

Zjazd Podlaskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in