Zjazd Opolskiej OIIB

19.04.2021

XX Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbywał się w trybie zdalnym.

 

zjazd opolskiej oiib

 

W związku z ustawowymi ograniczeniami w funkcjonowaniu gospodarki narodowej i wszelkich instytucji w celu zwalczania pandemii COVID-19, Okręgowa Rada Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 17 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę nr 25/XV/R/2020 o zwołaniu XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego zamieszczonego na portalu PIIB.

W okresie przedzjazdowym delegaci otrzymali materiały zjazdowe. Zostały one razem z projektami uchwał zamieszczone także na portalach OPL OIIB i PIIB.

Głosowanie nad uchwałami zjazdowymi z wykorzystaniem Portalu PIIB trwało od 25 do 27 marca br. Na 104 uprawnionych delegatów w głosowaniu wzięło udział 102, co daje frekwencję 98,08%. Zjazd był zatem prawomocny. Delegaci głosowali nad 11 uchwałami. Wszystkie zostały przyjęte. Zatwierdzono sprawozdania organów statutowych. Okręgowa Rada OPL OIIB uzyskała absolutorium za 2020 r. Uchwalono budżet i plan działania na 2021 r. Podjęto także uchwałę o zmniejszeniu liczebności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB. Delegaci zgłosili 9 wniosków zjazdowych, które będą przedmiotem obrad Okręgowej Rady OPL OIIB.

Wysoka frekwencja oraz wyniki głosowania świadczą o akceptacji działań wszystkich organów statutowych naszej okręgowej izby.

 

Renata Kicuła

 

Czytaj także:

Zjazd Kujawsko-Pomorskiej OIIB

Zjazd Podkarpackiej OIIB

Decyzje i uchwały podjęte na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB

Szkolenia w PIIB w 2020 r.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in