Decyzje i uchwały podjęte na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB

02.04.2021

W trakcie posiedzenia omówiono liczne sprawy związane ze stanem realizacji umowy generalnej OC inżynierów budownictwa i dwoma projektami ustaw przygotowanymi przez Komisję Prawno-Regulaminową KR PIIB. Powołano także Zespół Krajowej Rady PIIB, który zajmie się organizacją obchodów wyjątkowego jubileuszu.

 

Obrady zorganizowano w trybie wideokonferencji 10 marca 2021 r. Prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, powitał zebranych i rozpoczął posiedzenie. Zgodnie z porządkiem obrad już na wstępie przyjęto protokół z poprzedniego spotkania, przygotowany przez Danutę Gawęcką, sekretarz Krajowej Rady PIIB.

W spotkaniu KR PIIB uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia, którzy szczegółowo przedstawili informacje o stanie realizacji umowy generalnej OC inżynierów budownictwa. Jako pierwszy zabrał głos Kamil Bara. Zaznaczył, że współpraca z Ergo Hestią trwa od 1 stycznia 2011 r., zaś obecna umowa została zawarta do 31 grudnia 2024 r. Dotyczy ubezpieczenia obowiązkowego OC inżynierów budownictwa, ale zawiera też ubezpieczenia dobrowolne, nadwyżkowe, na które decyduje się coraz więcej członków PIIB (4777 polis w 2020 r., 3835 polis w 2019 r., 2957 polis w 2018 r.). Maria Tomaszewska-Pestka omówiła obszary działania Ergo Hestii w ramach umowy z PIIB. To m.in. artykuły informacyjne przekazywane do publikacji na stronie PIIB, w miesięczniku „Inżynier Budownictwa”, w biuletynach izb okręgowych, ale także uruchomienie strony internetowej www.ubezpieczeniadlainzynierow.pl, zawierającej wszystkie niezbędne informacje.

 

 

W dalszej części spotkania Andrzej Falkowski, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB, przedstawił projekt ustawy o zmianie Prawa budowlanego. Dotyczył on wprowadzenia wykonawcy jako uczestnika procesu budowlanego. Dokument przygotowany został w odpowiedzi na wnioski zjazdowe. Wszyscy uczestnicy obrad otrzymali wcześniej zarówno projekt ustawy, jak i jego uzasadnienie przygotowane przez komisję.

– Zapoznaliśmy się z uzasadnieniami wniosków zjazdowych, przeprowadziliśmy szereg konsultacji, także w środowisku branżowym, by lepiej dopasować nasz projekt do oczekiwań, uwzględniliśmy i opisaliśmy w raporcie także szereg zagrożeń, które dostrzegliśmy – wyjaśnił przewodniczący komisji i jednocześnie zaznaczył, że przygotowany projekt nie stanowi rekomendacji ze strony komisji, a jedynie wypełnienie jednego z zadań jej przypisanych.

 

 

Członkowie Krajowej Rady PIIB po długiej dyskusji skierowali dokument do dalszych, pogłębionych konsultacji na szczeblu okręgowym.

Drugi projekt opracowany przez Komisję Prawno-Regulaminową KR PIIB dotyczy ułatwień w zakresie realizacji inwestycji liniowych i powstał na bazie licznych zgłoszeń członków PIIB oraz konsultacji z 14 organizacjami branżowymi. Jak zaznaczył przewodniczący komisji, proponowana ustawa zmieniałaby 16 innych ustaw, dostosowując je do specyfiki obiektów liniowych. W wypadku tego projektu ze strony komisji zarekomendowano dalsze procedowanie wniosku. Krajowa Rada PIIB podjęła uchwałę w tej sprawie, upoważniając Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do przedstawienia właściwym organom władzy i administracji publicznej projektu ustawy o ułatwieniach w realizacji inwestycji liniowych.

 

 

W trakcie posiedzenia KR PIIB podjęto również uchwałę w sprawie powołania Zespołu Krajowej Rady do spraw organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w następującym składzie: Zygmunt Rawicki (przewodniczący), Andrzej Pawłowski, Danuta Gawęcka, Dariusz Karolak, Józef Kluska. W posiedzeniach powołanego zespołu, w roli doradców, uczestniczyć będą również Aneta Grinberg-Iwańska, prezes Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i redaktor naczelna czasopisma PIIB „Inżynier Budownictwa”, oraz Adam Kuśmierczyk, dyrektor Krajowego Biura PIIB.

– Życzę wszystkim powołanym do zespołu dużo dobrych pomysłów, zdrowia i sukcesów w realizacji zamierzeń, które niebawem zostaną przedstawione Krajowej Radzie PIIB – podsumował Zbigniew Kledyński.

 

 

Uczestnicy posiedzenia podjęli również uchwałę w sprawie nadania odznak honorowych – 8 złotych i 16 srebrnych. Obradom w tej części roku towarzyszy zwykle prezentacja statystyk, które omówił szczegółowo Adam Kuśmierczyk, dyrektor Krajowego Biura PIIB. Jeśli chodzi o liczbę członków PIIB, na koniec 2020 r. było to 118 010 osób. Mniej niż w 2019 r. (118 187 osób), ale, jak zaznaczono, ma to związek najprawdopodobniej z tym, że nie odbyła się jedna sesja egzaminacyjna. Wśród członków PIIB 12% stanowią kobiety, 88% to mężczyźni. Jeśli chodzi o poziom wykształcenia, maleje liczba techników, natomiast z roku na rok przybywa osób z kwalifikacjami „magister i wyżej”.

 

 

W jednym z ostatnich punktów obrad zaprezentowano funkcjonalność nowej aplikacji dla członków PIIB, która wkrótce zostanie uruchomiona. To m.in. możliwość edytowania własnej wizytówki zawierającej informacje o doświadczeniu zawodowym, znajomości języków obcych, miejscu wykonywania działalności, wraz z linkami do własnych profili w mediach społecznościowych (np. LinkedIn) lub stron internetowych. W aplikacji umieszczone są również: lista zaświadczeń, wnioski, czasopisma i publikacje PIIB oraz OIIB, saldo opłat członkowskich oraz czterojęzyczny słownik techniczno-budowlany. Z tego poziomu będą też możliwe zapisy na szkolenia online dostępne w portalu PIIB oraz stacjonarne, a także wszelkie zmiany danych osobowych (adres do korespondencji itp.), wysyłane w postaci wniosku (dwustopniowa procedura).

 

Joanna Karwat

 

Przeczytaj też: Szkolenia w PIIB w 2020 r.

Wdrażanie BIM – co PIIB robi w tej sprawie?

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.