Systemy ETICS ATLAS: innowacyjne rozwiązania – nowe możliwości aplikacyjne i produktowe

Artykuł sponsorowany

20.04.2021

Systemy ETICS firmy ATLAS dają projektantowi swobodę tworzenia niepowtarzalnych aranżacji, nadawania wyjątkowości fasadom oraz łączenia różnych technik i efektów dekoracyjnych.

 

Systemy ETICS ATLAS

 

Systemy ETICS ATLAS, poza końcowym efektem wizualnym, to także przemyślane i zaawansowane technologie, których parametry techniczne i aplikacyjne zostały kreowane w celu uzyskania maksymalnej łatwości aplikacji oraz ekstremalnej trwałości.

Faktem jest ciągły wzrost wymagań cieplnych stawianych budynkom i obiektom. Projektowane i wykonywane są nie tylko budynki energooszczędne, lecz także pasywne (czy wręcz zeroenergetyczne). Standardem zaczyna być U na poziomie cmax 0,10 W/(m²⋅K), co wymaga standardowej termoizolacji o grubości 40 cm i więcej. Systemy ETICS ATLAS TERMO PLUS z płytami z pianki fenolowej o współczynniku przewodzenia ciepła λD = 0,020 W/m²⋅K pozwala na znaczne zredukowanie grubości ocieplenia przy wymaganym ekstremalnie niskim współczynniku przenikania ciepła (nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych). Ocena techniczna pozwala także na stosowanie systemu ATLAS TERMO PLUS do wykonywania ociepleń fragmentów elewacji, takich jak ościeża otworów, lukarny i wykusze, stanowiących wykończenie ocieplenia wykonanego z zastosowaniem innych wyrobów do izolacji cieplnej. Takie rozwiązanie może być także wykorzystane w innych obiektach (np. budynkach z wielkiej płyty), gdy okno jest cofnięte w stosunku do lica ściany. W sytuacjach, gdy konieczne jest zastosowanie płyt termoizolacyjnych z EPS, zaprawy serii ATLAS Grawis pozwalają na wykonanie systemu z termoizolacją o grubości do 50 cm.

O przewidywaniu potrzeb rynku i kreowaniu ponadprzeciętnych parametrów i właściwości świadczy także obecność klejów żelowych w systemach ETICS oraz klejów „szybkich”. Znaczna część kosztów prac ociepleniowych, zwłaszcza dla budynków wysokich, jest związana z rusztowaniami. Szybkość prac jest uzależniona przede wszystkim od właściwości materiałów i warunków pogodowych. Ich trwałość zależy od poprawności każdego etapu, a stabilność montażu płyt termoizolacyjnych i pełne związanie warstwy zbrojonej przed aplikacją dalszych warstw systemu jest wymogiem absolutnym. Zaprawy klejące do styropianu ATLAS Grawis S oraz do zatapiania siatki ATLAS Grawis U to pierwsze kleje z gwarancją przyczepności do betonu nie niższą niż 0,25 MPa, a do styropianu – 0,08 MPa już po 24 godzinach (w warunkach normalnych). Jest to kombinacja przyczepności i czasu, której nie są w stanie uzyskać tradycyjne „zaprawy klejące”. Zaprawy te mogą ponadto być stosowane do przyklejania styropianu białego i grafitowego o grubości do 50 cm, także bez kołkowania do wysokości 12 m (o ile nie determinują tego inne uwarunkowania techniczne).

Aby klej uzyskał projektowane parametry wytrzymałościowe, a system ETICS – oczekiwaną trwałość, musi być aplikowany w warunkach gwarantujących prawidłowy przebieg procesu hydratacji. Z tym wiąże się wymóg zapewnienia przez odpowiednio długi czas wilgoci niezbędnej do przebiegu wspomnianej reakcji. Ilość wody zarobowej jest wypadkową: wymaganej ilości wody niezbędnej do hydratacji, wymaganej przez domieszki i dodatki oraz niezbędnej do nadania konsystencji. W tym miejscu warunki laboratoryjne i warunki budowy rozmijają się. Temperatura aplikacji klejów cementowych wynosi od +5 do +25oC. Dotyczy to zarówno powietrza, jak i podłoża. W lecie zachowanie wymaganej temperatury podłoża jest w wielu sytuacjach wręcz niemożliwe i powinno się przerwać pracę. Kleje ATLAS Hoter U2 oraz ATLAS Hoter U2-B to tzw. kleje żelowe – mają one w swoim składzie specjalne dodatki na bazie minerałów. Woda w kontakcie z minerałami tego typu jest absorbowana (zatrzymywana) pomiędzy kolejnymi warstwami minerałów, dodatkowo minerały te, po interakcji z wodą, zwiększają swoją objętość, co skutkuje zupełnie inną zdolnością do wiązania wody w strukturze świeżo zarobionej zaprawy klejowej. Grubość warstwy zbrojonej w odniesieniu do jej powierzchni powoduje, że zatrzymanie wody w strukturze kleju ma znaczenie decydujące dla procesu hydratacji. Obecność wody zatrzymanej w strukturze kleju pozwala na pełną hydratację cementu przy rozszerzeniu warunków aplikacji do temperatury +35oC – wyższa zawartość wody związanej w strukturze żelu krzemianowego zwiększa bezpieczeństwo zastosowania kleju w trakcie prac ociepleniowych. Dodatkowo kleje te cechują się zwiększoną tolerancją na przygotowanie (stopień nasiąkliwości podłoża) – zapewniają lepszą przyczepność w wypadku przyklejania płyt termoizolacyjnych na podłożach przygotowanych bez należytej staranności.

 

Systemy ETICS ATLAS

 

Dużym problemem są ciemne kolory na elewacji. Istotny jest tu tzw. współczynnik odbicia światła rozproszonego (HBW). Jest to parametr opisujący jasność koloru. Analizując zachowanie się ciemnych kolorów można stwierdzić, że nagrzewają się one do dużo wyższej temperatury niż kolory jasne. Równie intensywnie będzie nagrzewać się warstwa zbrojona. Roczny gradient temperatury może sięgać nawet 100oC, jednak znacznie niebezpieczniejsza jest szokowa zmiana temperatury wywołana słońcem (także w zimie) oraz opadami atmosferycznymi. Dla dużych połaci generuje to znaczne naprężenia i odkształcenia. Warstwa zbrojona (zaprawa cementowa z siatką) jest elementem sztywnym. Szokowe zmiany naprężeń i odkształceń mogą doprowadzić do powstania spękań/odspojeń elewacyjnych warstw systemu, a nawet uszkodzenia płyt termoizolacyjnych. System ATLAS ETICS PLUS, w kompletacji z dyspersyjną masą do wykonywania warstwy zbrojonej ATLAS Stopter K-100 oraz tynkiem ATLAS Tynk Silikonowy, może być stosowany w poszerzonej palecie kolorystycznej – pozwala to na wykonanie elewacji w kolorach o współczynniku odbicia światła HBW > 5%.

Kreowanie parametrów wpływających na trwałość i wygląd związane jest także z odpornością wyprawy elewacyjnej na czynniki atmosferyczne oraz porażenie biologiczne. Tereny szczególnie narażone na porastanie to przede wszystkim obszary, na których przez dłuższy czas utrzymuje się wysoka wilgotność powietrza oraz wysoka zawartość kurzu, pyłków roślin i zarodników różnego rodzaju mikroorganizmów (tereny leśne, przy zbiornikach wodnych, przemysłowe). Utrzymywanie się wilgoci na ścianach w miejscach mniej nasłonecznionych, np. od strony północnej, i przy niewielkim ruchu powietrza przyspiesza pojawianie się glonów i grzybów rozkładu pleśniowego na elewacjach. Wierzchnia warstwa elewacji musi być w związku z tym skutecznie zabezpieczona przed rozwojem mikroorganizmów. W produktach fasadowych ATLAS stosowane są dwa rodzaje biocydów. Zabezpieczają one produkt podczas przechowywania oraz chronią wyroby już po aplikacji.

Farby i tynki silikonowe łączą pozytywne cechy wyrobów silikatowych (bardzo dobra dyfuzja) oraz akrylowych (niewielka nasiąkliwość). Wysoki poziom hydrofobizacji oraz szczelność struktury zabezpieczają powłoki przed wymywaniem zawartych w nich biocydów. Dodatkowo kapsułowe środki biocydowe chronią fasadę przed korozją biologiczną przez wiele lat, uzupełniając poziom biocydów w wyprawie elewacyjnej po intensywnych opadach deszczu i zamoknięciu elewacji. ATLAS jako jedyna firma na rynku posiada potwierdzoną w ocenie technicznej systemu ATLAS ETICS PLUS oraz dla poszczególnych rodzajów tynków silikonowych i farb odporność na porost glonów (badania dotyczące skuteczności środków biocydowych również po długotrwałych opadach deszczu), a dla kompletacji z warstwą zbrojoną z dyspersyjnej masy ATLAS Stopter K-100 i tynkiem silikonowym – odporność na gradobicie (badanie dla prędkości kuli gradowej 30 m/s) i odporność na uderzenie 140 J.

 

mgr inż. Maciej Rokiel

 

Atlas Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 2, 91-421 Łódź

tel. +48 42 631 88 00

atlas@atlas.com.pl
www.atlas.com.pl

 

Przeczytaj też: Europejskie dokumenty oceny EAD dla ETICS

Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS

Systemy ETICS w warunkach zimowych. Zagrożenia aplikacyjne i specjalne rozwiązania surowcowe

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in