Wyspa Spichrzów w Elblągu zostanie zrewitalizowana

03.03.2023

Wyspa Spichrzów w Elblągu ma zostać zrewitalizowana w ramach Programu Fabryka. Planowana jest kompleksowa przebudowa nabrzeża.

 

Wyspa Spichrzów w Elblągu

 

Wyspa Spichrzów w Elblągu jest konsekwentnie modernizowana przez władze Elbląga. Przedmiotem nowego zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów wraz z zagospodarowaniem terenów przybrzeżnych. Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka”. Celem Programu Fabryka jest aktywizacja potencjału średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze poprzez zapewnienie warunków rozwoju dla firm sektora nowoczesnych usług biznesowych.

Wyspa Spichrzów w Elblągu zostanie zrewitalizowana w obrębie nabrzeża od Mostu Wysokiego w kierunku fosy miejskiej i mostu Kardynała Wyszyńskiego oraz od Mostu Niskiego w stronę OSW Fala. Roboty budowlane będą prowadzone na odcinku o łącznej długości blisko 450 m. W ramach prac planowana jest m.in. przebudowa nabrzeża wraz z wyposażeniem w urządzenia cumownicze i odbojowe, przebudowa pomostów pływających, kanalizacji, a także instalacja oświetlenia, zaopatrzenie w prąd i wodę oraz renowacja terenów zielonych. W ramach projektu przewidywane jest również wykonanie ciągu pieszo-jezdnego od ul. Wybrzeże Gdańskie w kierunku ul. Warszawskiej oraz budowa parkingu do 200 miejsc postojowych przy ul. Warszawskiej.

Zakończenie prac zaplanowano na połowę 2025 r. Na generalnego wykonawcę wybrano Korporację Budowlaną DORACO. Inwestycja jest prowadzona w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość zakontraktowanych prac została ustalona na poziomie 29,8 mln zł brutto. Zadanie zostanie w większości dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Korporacja Budowlana DORACO obecnie prowadzi także przebudowę kanału Łuczańskiego w ramach szerokiego przedsięwzięcia zorientowanego na modernizacje i rozbudowę szlaków wodnych Wielkich Jezior Mazurskich. Jednym z ostatnich dużych i ciekawych przedsięwzięć była budowa nowego publicznego terminalu promowego w Gdyni. Spółka na koncie ma również rewitalizację Kanału Elbląskiego. Kontrakt obejmował kompleksowy remont pięciu zabytkowych pochylni w ramach którego wykonane zostały prace architektoniczno-budowlane, hydrotechniczne i mechaniczno-technologiczne.

 

Przeczytaj też:

Mur oporowy z przesłoną przeciwfiltracyjną – opis realizacji

Kanał Giżycki w modernizacji

Stocznia „Gryfia” zostanie zmodernizowana

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in