Kanał Giżycki w modernizacji

18.01.2023

Kanał Giżycki (Łuczański) zostanie unowocześniony, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo jego użytkowania. Realizacja projektu zajmie do 12 miesięcy.

 

 

 

Kanał Giżycki, którego nazwa została zmieniona na Łuczański, stanowi jedną z głównych dróg wodnych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, łączącej Niegocin z jeziorem Kisajno. W styczniu 2023 r. rozpoczęto prace hydrotechniczne obejmujące jego przebudowę i umocnienie. Całość planowanych prac wykona Korporacja Budowlana DORACO.

Zakres przebudowy kanału Łuczańskiego długości 2130 m obejmuje rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego obustronnego ubezpieczenia brzegów na całym odcinku kanału. Na odcinkach cumowniczych zostaną zainstalowane odbojnice gumowe i poldery cumownicze. Po obu brzegach kanału w rozstawie co 200 m będą umocowane metalowe drabinki wkomponowane w obrys oczepu. Powstaną także nowe schodki zejściowe na skarpach oraz wyloty odprowadzające wody opadowe. Inwestycja uwzględnia również ubezpieczenie wejść do kanału od strony jeziora Niegocin i jeziora Kisajno, niewielką korektę trasy oraz wykonanie robót odmulających w celu odtworzenia drożności kanału dla żeglugi. Dodatkowo nastąpi odmulenie obu jezior na wylotach z kanału celem przywrócenia wymaganych parametrów drogi wodnej. Minimalna głębokość ma wynieść 1,6 m.

W styczniu przygotowane zostanie zaplecze budowy. Największa intensyfikacja robót przewidziana jest na wiosnę. Kanał Giżycki w trakcie remontu będzie zamknięty dla użytkowników drogi wodnej.

 

Kanał Giżycki

 

– To bardzo ciekawy projekt pod względem hydrotechnicznym. Wszystkie roboty będziemy realizować z wody. Dlatego największym wyzwaniem będzie zarządzanie pracą naszego sprzętu pływającego oraz jego transport na platformach pod mostami o ograniczonej wysokości. Z uwagi na zabytkowy most obrotowy prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatorskim. Jednocześnie kanał znajduje się w obszarze miejskim, więc musimy uważać na infrastrukturę podziemną. Uwzględniając dużą skalę inwestycji, kolejnym wyzwaniem będzie relatywnie krótki termin kontraktu – mówi Piotr Siemaszko, dyrektor Oddziału Hydrotechniki Korporacji Budowlanej DORACO.

W ramach modernizacji wdrożone zostaną nowoczesne rozwiązania ułatwiające korzystanie z kanału Łuczańskiego. Zainstalowane zostaną m.in. tablice informacyjne w technologii LED na obydwu wlotach w celu informowania o otwarciu bądź zamknięciu obrotowego mostu drogowego. Odliczany będzie również czas do jego otwarcia lub zamknięcia. Zainstalowane zostanie także oświetlenie szlaku wodnego.

To kolejny projekt wdrażany przez Wody Polskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, będący częścią szerokiego przedsięwzięcia zorientowanego na modernizacje i rozbudowę szlaków wodnych Wielkich Jezior Mazurskich. Ponowne oddanie kanału do użytkowania w pełnym zakresie planowane jest do końca 2023 r.

 

Przeczytaj też:

Stocznia „Gryfia” zostanie zmodernizowana

Rzeka Lamus wyjdzie z ukrycia

Most Stągiewny w Gdańsku otwarty

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in