Wiadukt kolejowy jednoprzęsłowy na stacji Warszawa Zachodnia

20.12.2022

Wiadukt kolejowy M.01 to pojedyncza konstrukcja nośna z dwoma torami kolejowymi wraz z rozjazdem. To pierwszy taki wiadukt w Polsce.

 

Wiadukt kolejowy

 

Wiadukt kolejowy na stacji Warszawa Zachodnia powstał w ramach kontraktu zawartego z firmą Budimex na jej przebudowę. Wiadukt kolejowy M.01 jest usytuowany w km 4+787 linii ‎kolejowej nr 1. Jednoprzęsłowy obiekt o długości 118,5 m oraz wysokości 16,5 m waży 1700 t i został zbudowany jako jeden element w technologii nasuwania podłużnego. Wiadukt jest inwestycją unikatową na skalę krajową – powstał jako pojedyncza konstrukcja nośna pod 2 tory kolejowe wraz z rozjazdem. To rozwiązanie nie było wcześniej wykorzystywane w ‎ramach tego typu projektów.

Konstrukcja stalowa nowego wiaduktu została dostarczona w elementach oraz scalona już na terenie budowy za podporą północną. Jej producent – Mostostal Kraków dostarczył ją zgodnie z terminem. Obiekt zaprojektowano jako konstrukcję kratową z jazdą dołem, w której pas górny i dolny są o przekroju skrzynkowym, zaś krzyżulce i stężenia wykonano o przekrojach skrzynkowych oraz dwuteowych. ‎Pomost użytkowy obiektu stanowi płyta ortotropowa. Zapewnia ona większą wytrzymałość i może przenosić większe obciążenia.

Prace przy budowie obiektu M.01 zaczęto w maju 2022 r., a jego konstrukcja stalowa była nasuwana na jesieni. Nowy wiadukt kolejowy został nasunięty w swoje docelowe miejsce tak, by przed końcem października spod obiektu wyburzyć stary żelbetowy wiadukt. Konstrukcja stalowa została oparta na żelbetowych podporach, dla których wykonano ponad 20 tys. m³ wykopu oraz posadowiono na ponad 450 szt. prefabrykowanych wbijanych palach o łącznej długości ponad 4 km.

– Na uwagę zasługuje fakt, iż konstrukcja stalowa waży 1700 ton. Proces jej ‎nasuwania trwał łącznie 5 dni i podzielony był na dwa etapy. Ze względów technologicznych pomiędzy dwoma etapami nasuwania potrzebne było około dwóch miesięcy na ukończenie scalania konstrukcji stalowej. Została ona nasunięta nad ‎istniejącym obiektem żelbetowym i trzema czynnymi liniami kolejowymi. Co ciekawe, do nasunięcia konstrukcji posłużyła nam konstrukcja starego obiektu, która w tym celu została przez nas odpowiednio przygotowana – mówi Jakub Konkiewicz, dyrektor kontraktu Warszawa Zachodnia w Budimeksie.

Główne założenia realizacji wiaduktu M.01:

  • zapewnienie utrzymania ‎fazowania/etapowania budowy zgodnie z projektem budowlanym;
  • ograniczenie/redukcja dokonywania czasowych korekt w fazowaniu ‎robót ‎prowadzonych pod wiaduktem z uwagi na możliwość ‎realizacji robót niezależnie;
  • minimalizowanie utrudnień w ‎bieżącym ruchu pociągów ‎prowadzonym w sposób ciągły, w tym szczególnie pod obiektem.

Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia to jedna z największych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o wartości ponad 1,9 mld zł. Realizowana jest w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia–Warszawa Zachodnia”.

 

Czytaj także:

Linia kolejowa nr 24 Piotrków Trybunalski–Bogumiłów z ruchem pasażerskim

Warszawski Węzeł Kolejowy z unijnym wsparciem

Dworzec Toruń Miasto w przebudowie

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in