Warszawski Węzeł Kolejowy z unijnym wsparciem

15.12.2022

Warszawski Węzeł Kolejowy zostanie dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Warszawski Węzeł Kolejowy

 

Warszawski Węzeł Kolejowy (WWK) jest ważnym elementem infrastruktury kolejowej w skali Polski oraz Europy. Warszawski Węzeł Kolejowy obejmuje kluczową linię średnicową, na którą składa się odcinek linii kolejowych pomiędzy stacjami Warszawa Zachodnia a Warszawa Wschodnia, przebiegającą częściowo tunelem średnicowym przez ścisłe centrum Warszawy. Linia średnicowa jest podzielona na część dalekobieżną i podmiejską. Na linii średnicowej prowadzony jest wyłącznie ruch pasażerski. Inwestycja jest częścią korytarzy transportowych TEN-T: Morze Bałtyckie–Morze Adriatyckie, Morze Północne–Morze Bałtyckie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie projektu „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia–Warszawa Zachodnia, etap I”. Zgodnie z jej postanowieniami wartość zaplanowanej inwestycji wyniesie ponad 1,3 mld zł. Projekt jest zlokalizowany na obszarze województwa mazowieckiego w obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego.

W ramach zadania zostaną wybudowane 2 wiadukty i 4 kładki dla pieszych oraz przebudowane: 2 stacje – Warszawa Zachodnia i Warszawa Główna, 2 wiadukty, 1 przejście podziemne dla pieszych.

Inwestycja jest odpowiedzią na zidentyfikowane na linii średnicowej niegodności, m.in.:

  • przekroczenia zdolności przepustowej w godzinie szczytowej;
  • brak separacji ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, co powoduje niedogodności dla pasażerów oraz kolizyjne trasy wylotowe z linii średnicowej;
  • brak wystarczającej ilości krawędzi peronowych;
  • niedostosowanie lokalizacji przystanków do potrzeb mieszkańców;
  • niska prędkość jazd po głowicach rozjazdowych;
  • kolizyjność jazdy pociągów, ograniczone możliwości elastycznego reagowania na perturbacje ruchowe i minimalizacje opóźnień;
  • utrudnione ruchy manewrowe pociągów;
  • niewykorzystany potencjał obszaru byłej stacji Warszawa Główna.

Zgodnie z założeniami łączna długość odcinków objętych projektem wynosi 20,449 km, z czego w TEN-T – 12,275 km. Dodatkowo projekt obejmuje dostosowanie stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby podróżnych.

Wartość całkowita inwestycji: 2 639 584 830,86 zł, wartość dofinansowania z UE: 1 348 794 709,71 zł.

 

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Fot. Artur Lewandowski/PKP PLK S.A.

 

Przeczytaj też:

Dworzec Toruń Miasto w przebudowie

Dworzec Nowy Tomyśl otwarty dla podróżnych

Dworzec Zajezierze otwarty

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in