Dworzec Zajezierze otwarty

29.09.2022

Zabytkowy Dworzec Zajezierze został zrewitalizowany i dostosowany do nowoczesnych standardów obsługi podróżnych.

 

Dworzec Zajezierze

 

Dworzec Zajezierze koło Dęblina o ciekawej architekturze, znajdujący się przy linii kolejowej Radom–Dęblin, powstał w 1921 r. i jest obiektem zabytkowym, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Budynek przeszedł modernizację z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i najnowszych materiałów budowlanych, pozwalających na minimalizowanie kosztów eksploatacji i maksymalizację efektywności użytkowania obiektu. Odrestaurowano oraz odtworzono pierwotny wygląd dworca, zwłaszcza dach i detale architektoniczne. W czasie prac budowlanych wykonano rozbiórkę wtórnego wiatrołapu, zlikwidowano lukarny, odtworzono zwieńczenia środkowego ryzalitu wraz z pokryciem. Na pozostałej połaci dachu odtworzono lukarny z półokrągłymi oknami oraz wszystkie iglice, łącznie z kominowymi.

Wewnątrz budynku zmieniono układ oraz funkcje pomieszczeń. Na pierwszym piętrze mieści się przestrzeń obsługi pasażerów, w której znajdują się ogrzewana poczekalnia, ogólnodostępne toalety, strefa dla dzieci. Drugie piętro zostało pozostawione jako nieużytkowe, natomiast na parterze dworca znalazły się pomieszczenia techniczne, ochrony obiektu oraz serwerownia.

Dworzec Zajezierze jest w pełni dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Wyeliminowane zostały wszelkie bariery architektoniczne. Na dworcu znalazły się również takie udogodnienia jak tablice z mapami dotykowymi obiektów, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących oraz wyświetlacze z informacjami o godzinach kursowania pociągów.

Budynek stał się także bardziej ekologiczny. Pracę urządzeń i instalacji w obiekcie nadzoruje system inteligentnego zarządzania budynkiem – BMS, który odpowiada m.in. za optymalizację zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej. Obiekt wyposażono również w nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.

W ramach inwestycji uporządkowano i zagospodarowano na nowo teren wokół dworca. Pojawiły się nowa droga dojazdowa umożliwiająca zawrócenie oraz miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami i kiss&ride. W pobliżu postawiono wiatę rowerową wraz ze stojakami dla jednośladów. Zamontowano także nowe elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze na śmieci, oraz tablicę multisensoryczną z planem dworca przy wejściu głównym do budynku.

Przebudowa dworca została zrealizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016–2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Generalnym wykonawcą była firma TEXOM Sp. z o.o. Koszt inwestycji wyniósł 8,82 mln zł brutto.

 

Źródło: PKP S.A.

 

Czytaj też:

Dworzec w Kołobrzegu zostanie przebudowany

Dworzec Racibórz – rusza przebudowa

Dworzec Bydgoszcz Zachód będzie przebudowany

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in