Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – zmiana ustawy

28.09.2022

Fundusz zapewnia wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

24 sierpnia 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1768).

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Fot. stock.adobe/ffolas

 

Zmiany wprowadzone w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg polegają na rozszerzeniu katalogu zadań dofinansowywanych z jego środków. Znowelizowane przepisy umożliwiają finansowanie z Funduszu takich inwestycji, jak drogi dojazdowe do terminali intermodalnych (tj. wykorzystujących więcej niż jeden rodzaj transportu) i drogi dojazdowe do specjalnych stref ekonomicznych. Fundusz zasili również budowę, przebudowę i remont dróg wojewódzkich oraz przedsięwzięcia mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, polegające w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów.

 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. wprowadziła też zmiany w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zmiany obejmują terminologię dotyczącą dróg. Wprowadzono nową definicję drogi i zjazdu oraz zmodyfikowano definicję pasa drogowego, jezdni i skrzyżowania. Wprowadzono też nowe pojęcia, takie jak urządzenie drogi i urządzenie obce. Uchylona została natomiast definicja korony drogi, a pojęcie chodnika zastąpiono pojęciem drogi dla pieszych. Rozszerzono katalog kryteriów podziału dróg publicznych na ulice i drogi zamiejskie. Odnośnie do drogi rowerowej doprecyzowano, że jest to droga wewnętrzna, która w odróżnieniu od drogi dla rowerów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych nie powinna być sytuowana w pasie drogowym drogi publicznej i stanowić jej część.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Drogi publiczne – przepisy techniczno-budowlane

>>> Wieże telekomunikacyjne w pasie drogowym

>>> Budowa drogi ekspresowej S2 pod tunelem metra w Warszawie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in