Ochrona przeciwpożarowa budynków – zmiana rozporządzenia

27.09.2022

 

17 sierpnia 2022 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1620)

 

ochrona przeciwpożarowa budynków

Fot. stock.adobe/LIGHTFIELD STUDIOS

 

Rozporządzeniem znowelizowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Nowelizacja dotyczy zakresu stosowania w budynkach zaworów hydrantowych 52, które umożliwiają podłączenie węży pożarniczych. W związku z istniejącymi wątpliwościami interpretacyjnymi doprecyzowano, że tego rodzaju punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych muszą być stosowane w budynkach wysokich i wysokościowych o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej.

 

Pozostałe zmiany polegają na doprecyzowaniu wymagań w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów i dotyczą m.in. źródeł wody do celów przeciwpożarowych i stanowisk czerpania wody. Nowe przepisy wskazują także, że starosta jest podmiotem zobowiązanym do uzgodnienia z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, w odniesieniu do lasów I i II kategorii zagrożenia pożarowego, niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych lub wspólnot gruntowych.

 

Aneta Malan-Wijata

 

>>> Przepusty instalacyjne zabezpieczone przed pożarem – rozwiązania techniczne

>>> Kable i przewody elektryczne w budynkach – dobór pod kątem reakcji na ogień

>>> Bezpieczeństwo dzięki profesjonalnej konserwacji oddymiania

>>> Jak zintegrować systemy bezpieczeństwa pożarowego

>>> Warunki techniczne – zmiany od lutego 2022 roku

>>> Nowa forma projektu budowlanego a uzgodnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in