Zachodnia obwodnica Brzeska w budowie

29.09.2022

Zachodnia obwodnica Brzeska to II część tzw. łącznika brzeskiego w ciągu DK75. Będzie to dwujezdniowa droga klasy GP.

 

Zachodnia obwodnica Brzeska

 

Zachodnia obwodnica Brzeska o długości ok. 3 km weszła w etap budowy. Wykonawca przystąpił do wytyczenia geodezyjnego drogi i przygotowania terenu do budowy. Prace rozpoczną też archeolodzy, którzy mają do przebadania stanowiska wskazane przez konserwatora zabytków.

Jest to pierwszy budowany odcinek nowej, dwujezdniowej DK75 Brzesko–Nowy Sącz, nazywanej także Sądeczanką. Dalszy przebieg tej drogi jest na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej

Zachodnia obwodnica Brzeska rozpoczynać się będzie od zrealizowanego już i oddanego do ruchu w 2016 r. I etapu łącznika brzeskiego, który przebiega od węzła Brzesko na autostradzie A4 do DK94. Nowa droga od strony zachodniej ominie miasto, wyprowadzając tym samym ruch tranzytowy z Brzeska w kierunku Nowego Sącza.

Początkowo odcinek ten planowany był jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzone w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazały, że taki przekrój może się okazać niewystarczający. Na odcinku DK75 w rejonie Brzeska, szczególnie w godzinach szczytu, wyczerpała się już przepustowość drogi.

Inwestycja obejmuje m.in. budowę dwujezdniowej drogi klasy GP, łącznic, dodatkowych jezdni zlokalizowanych w pasie drogi głównej, a także budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Powstaną obiekty inżynierskie i system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy (kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne). Przebudowane zostaną istniejące drogi i skrzyżowania, urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazowe, urządzenia melioracyjne i hydrologiczne oraz urządzenia kolejowe. Na długości ponad 400 m przełożone będzie koryto rzeki Uszwicy. Przewidziano także zabezpieczenia akustyczne, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi głównej. Wybudowane zostaną dwa mosty nad rzeką Uszwicą, wiadukt nad ul. Pomianowską w Brzesku oraz przejścia dla zwierząt.

Wykonawcą trasy jest firma Eurovia, z którą podpisano umowę 23 listopada 2020 r. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana 14 września 2022 r. Koszt budowy wynosi 98,3 mln zł. Jej zakończenie zaplanowano na 2024 r.

 

Źródło: GDDKiA

 

Przeczytaj też:

Łącznik brzeski pomiędzy A4 i DK94 oddany do ruchu

S19 Sokołów Małopolski–Jasionka z wykonawcą

A18 – pierwszy z czterech odcinków gotowy

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in