A18 – pierwszy z czterech odcinków gotowy

23.09.2022

A18 między węzłami Żary Zachód i Iłowa otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Cała trasa o łącznej długości ponad 70 km ma być zrealizowana do 2023 r.

 

A18

 

A18 między węzłami Żary Zachód i Iłowa to dostosowany do parametrów autostrady dawny odcinek DK18. To ponad 20 km autostrady wykonanej w technologii betonowej. Droga zrealizowana została w systemie „buduj” przez konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud (umowa była podpisana 14 listopada 2019 r.). Koszt zrealizowanych prac to ponad 260 mln zł.

Głównym zadaniem wykonawców było dostosowanie w pełnym zakresie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady. Prace polegały głównie na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni południowej i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Stara nawierzchnia została rozebrana, na jej miejscu położona została nowa, a jezdnia została poszerzona z 9,5 do 11 m. Wybudowane zostały również trzy górne przejścia dla dużych zwierząt, trzy wiadukty i most w ciągu autostrady. Przebudowano węzeł autostradowy Żary Południe.

Do budowy nowej nawierzchni odcinka A18, korpusu drogi, obiektów inżynierskich i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wykorzystano m.in.:

  • 113 tys. m³ mieszanki betonowej, z czego 100 tys. zużyto do wykonania nawierzchni drogi, a 13 tys. do budowy obiektów mostowych;
  • 2,5 tys. t stali, z czego 500 t stanowiły elementy konstrukcji nawierzchni (dyble, kotwy, zbrojenie), a 2 tys. pochłonęły konstrukcje obiektów mostowych.

W okresie największej mobilizacji na budowie nowego odcinka A18 pracowało ok. 400 osób, z wykorzystaniem 200 jednostek sprzętowych (m.in. koparek, dźwigów, rozkładarek, palownic, walców, kafarów, zagęszczarek).

W lipcu 2021 r. ułożono półkilometrowy odcinek testowy nawierzchni betonowej. Posłużył on do pobrania próbek i wykonania badań. Sprawdziliśmy m.in. wytrzymałość na ściskanie, zginanie i rozciąganie oraz mrozoodporność, a także równość podłużną, poprzeczną i współczynnik tarcia.

 

A18

 

Przebudowa jezdni południowej DK18 na docinku 70 km pomiędzy Olszyną i Golnicami w kierunku Wrocławia jest drugim etapem prac związanych z dostosowaniem tej drogi do parametrów autostrady. Pierwszym etapem była budowa jezdni północnej DK18, w kierunku granicy państwa w Olszynie, o parametrach autostradowych w latach 2004–2007. Cała trasa o łącznej długości ponad 70 km o parametrach autostrady ma być udostępniona w 2023 r.

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX w. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin–Wrocław. I właśnie ta jezdnia jest teraz modernizowana.

Prace budowlane trwają jeszcze na trzech pozostałych odcinkach o łącznej długości 50 km:

  • granica państwa w Olszynie–Żary,
  • Iłowa–granica województw lubuskiego i dolnośląskiego,
  • granica województw lubuskiego i dolnośląskiego–Golnice.

Wszystkie mają zostać ukończone jesienią 2023 r.

 

Źródło: GDDKiA

 

Czytaj też:

S61 Szczuczyn–Ełk Południe udostępniona kierowcom

DK91 w przebudowie

Trasa Łagiewnicka w Krakowie gotowa

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in