Łącznik brzeski pomiędzy A4 i DK94 oddany do ruchu

30.05.2016

23 maja pierwsi kierowcy przejechali nową drogą łączącą węzeł Brzesko na autostradzie A4 z drogą krajową nr 94 w miejscowości Jasień Brzeski.

Tzw. łącznik brzeski odciąży ul. Leśną, którą odbywał się do tej pory ruch z autostrady także w kierunku Nowego Sącza. Docelowo będzie on stanowił nowy przebieg drogi krajowej nr 75 na obszarze Brzeska. Koszt inwestycji wyniósł prawie 44 mln zł.

10 marca 2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą, konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB Podbeskidzie” ze Skoczowa, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „ GODROM” z Gorlic oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy. Wykonawca miał zaprojektować i wybudować drogę łącznikową klasy GP pomiędzy węzłem Brzesko na autostradzie A4 a drogą krajową nr 94.

W ramach realizacji inwestycji powstała jednojezdniowa droga klasy GP o długości ok. 2,1 km. Wybudowana została estakada w ciągu drogi łącznikowej o długości ok. 200 m i maksymalnej długości przęsła 46 m, obiekt ramowy z funkcją przejścia dla zwierząt średnich, nasyp o długości 300 m i wysokości od 4 do 16 m, rondo jednopasowe na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 94 i łącznice do ronda. Dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp należało wzmocnić podłoże gruntowe.

 

 

Trzystumetrowy nasyp drogowy, po którym poprowadzona jest droga od estakady do ronda na DK94, waży 300 tys. ton. Zbudowany jest z 29 warstw gruntu nasypowego, po 0,5 m grubości każda. Warstwy były zagęszczane, by osiągnąć niezbędne parametry. Warunki gruntowe pod wysokim nasypem były trudne. Stanowią je piaski pylaste miękkoplastyczne, gliny pylaste i gliny próchnicze. Aby wybudować nasyp na takim słabym podłożu, konieczne było jego wzmocnienie. W tym celu nasyp posadowiono na materacach geotechnicznych, zbudowanych z dwóch warstw geosiatki i kruszywa pomiędzy tymi siatkami o grubości 40 cm. Od początku robót prowadzono pomiary geodezyjne przyrostów osiadania podłoża pod nasypem (monitoring za pomocą sieci reperów). Proces osiadania już się zakończył.

W ramach inwestycji przebudowane zostało także skrzyżowanie z ul. Leśną w Brzesku, wybudowany chodnik i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powstały przepusty, drogi dojazdowe i urządzenia ochrony środowiska: zbiornik retencyjno-oczyszczający i urządzenia do oczyszczania wód oraz system odwodnienia pasa drogowego. Częściowo przebudowana, a częściowo zbudowana od podstaw, w zależności od konieczności, została infrastruktura techniczna, sieci: oświetleniowa, energetyczna, teletechniczna, wodociągowa, gazowa; urządzenia melioracyjne, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

 

Źródło: GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in