Trzy najważniejsze kwestie omówione na posiedzeniu Prezydium KR PIIB

05.10.2020

Jak w dobie pandemii wygląda praca Wydawnictwa PIIB sp. z o.o.? Ilu nowych mediatorów pojawi się w szeregach okręgowych izb i jakie są wyniki testów XXXV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane? O tym dyskutowano w trakcie obrad Prezydium KR PIIB.

 

Prezydium KR PIIB

 

Posiedzenie Prezydium KR PIIB odbyło się 30 września 2020 r. Obrady prowadził Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z terminarzem działań przygotowawczych do XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, który omówiła Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB. Następnie Aneta Grinberg-Iwańska, prezes Wydawnictwa PIIB sp. z o.o. i redaktor naczelna czasopisma „Inżynier Budownictwa”, zreferowała funkcjonowanie wydawnictwa w I półroczu 2020 r. oraz jego działalność finansową.

– Ten rok jest szczególny, zdominowany przez pandemię koronawirusa, której oddziaływanie odczuliśmy także my. Reklamodawcy ograniczyli na kilka miesięcy swoje budżety. Pomimo różnych trudności udało nam się jednak zrealizować założone wcześniej plany – powiedziała Aneta Grinberg-Iwańska.

Prezes Wydawnictwa PIIB podkreśliła, że udało się, mimo różnych ograniczeń, uruchomić e-sklep oraz nowoczesną platformę do e-wydań „Inżyniera Budownictwa”. Planowane jest wprowadzenie nowego layoutu czasopisma od 2021 r.

O współpracy z redakcją czasopisma i jej rozwijaniu wypowiedział się także Andrzej Pawłowski, wiceprezes Krajowej Rady PIIB i przewodniczący Rady Programowej czasopisma.

Uczestnicy posiedzenia rekomendowali do przedstawienia Krajowej Radzie PIIB propozycję uchwały w sprawie zatwierdzenia wydatków na „Inżyniera Budownictwa” w roku 2021.

W dalszej części obrad Gilbert Okulicz-Kozaryn, przewodniczący Komisji ds. Etyki KR PIIB, omówił szkolenie mediatorów, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich okręgowych izb. Pierwszy cykl zajęć zrealizowano 6–8 marca 2020 r. Niestety, ze względu na zaistniałą sytuację sanitarno-epidemiologiczną w Polsce kolejne zajęcia zostały przełożone i odbyły się 6 września. Szkolenie zakończyło się egzaminem teoretycznym i praktycznym ze znajomości podstawowych zasad mediacji. Wszyscy uczestnicy uzyskali stosowny certyfikat uprawniający do prowadzenia mediacji i teraz mamy pierwszych izbowych mediatorów.

Następnie Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej przedstawił wyniki testów XXXV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, która rozpoczęła się 4 września. Przewodniczący zaznaczył, że ze względu na pandemię koronawirusa planowany na ten rok majowy termin egzaminów został przesunięty na wrzesień. Egzaminy także odbywały się inaczej niż dotychczas. Test pisemny kandydaci na uprawnienia budowlane zdawali w dwóch turach – o godz. 9.00 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, natomiast pozostałe specjalności o godzinie 14.00.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów zarówno w części testowej, jak i ustnej Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB opracowała procedury, jakie należy zachować by cała sesja przebiegła bez zagrożeń tak dla zdających, jak i egzaminatorów. Treść tej procedury została przekazana wszystkim Okręgowym Komisjom Kwalifikacyjnym. Do testu pisemnego planowały przystąpić 4402 osoby, natomiast do egzaminu przystąpiło 3279 kandydatów. Test zdało 2727 osób, niestety 552 nie udało się uzyskać pozytywnej oceny. Wskaźnik ogólnej zdawalności wyniósł 83,2%. Najlepiej test napisali kandydaci w Wielkopolskiej, Lubuskiej i Śląskiej OIIB.

Druga tegoroczna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane zaplanowana jest na 4 grudnia.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

Czytaj także: Pierwsi mediatorzy PIIB z certyfikatami

Na posiedzeniu KUDZ PIIB o szkoleniach dla inżynierów

Nowy zarząd PZITB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in