Nowy zarząd PZITB

21.09.2020

Przewodniczącą nowego Zarządu Głównego PZITB została prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska.

 

Prof. Maria Kaszyńska (fot. Grażyna Furmańczyk-Ziemińska)

 

Na 51. Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, który odbył się 11–13 września w Opolu, przeprowadzono wybory nowych władz stowarzyszenia. Przewodniczącą Zarządu Głównego PZITB została prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska.
Prof. Maria Kaszyńska jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej (od 2009 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) i od 1977 r. pracuje na tej uczelni (dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w latach 2012–2020), jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. M. Kaszyńska jest autorką ponad 100 artykułów i referatów dotyczących technologii betonu oraz cenioną organizatorką konferencji naukowo-technicznych „Awarie Budowlane”. Za swoje działania została nagrodzona m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi dla województwa zachodniopomorskiego oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od lat bardzo aktywnie działa w PZITB, pełniąc funkcję przewodniczącej Szczecińskiego Oddziału przez 14 lat, będąc członkiem Zarządu Głównego PZITB oraz członkiem i przewodniczącą Komitetu Nauki PZITB.
PIIB na zjeździe reprezentował Adam Rak – przewodniczący Opolskiej OIIB. Natomiast prof. Zbigniew Kledyński – prezes PIIB wystosował do delegatów okolicznościowe pismo. Wskazał w nim, że: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa wraz z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa i wieloma innymi organizacjami skupiającymi ludzi naszej gałęzi gospodarki współtworzy konieczne warunki jej rozwoju. Jest to m.in. integracja środowiska profesjonalistów, podnoszenie ich kompetencji, promocja nowatorskich rozwiązań i wybitnych osiągnięć sztuki inżynierskiej. Tradycja i osiągnięcia PZITB są w tym zakresie nie do przecenienia.

 

Źródło: PIIB, ŁOIIB, PZITB

 

Czytaj także: O transformacji cyfrowej budownictwa na Forum Ekonomicznym 2020

Obradowała Krajowa Rada PIIB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in