O transformacji cyfrowej budownictwa na Forum Ekonomicznym 2020

21.09.2020

Podczas Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu zorganizowano panel „E-budownictwo – przełom w procesie inwestycyjno-budowlanym”.

 

Dorota Cabańska, Robert Nowicki i Mirosław Boryczko (fot. Ministerstwo Rozwoju)

 

W panelu na Forum Ekonomicznym 2020, który odbył się 9 września, udział wzięli: Robert Nowicki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Dorota Cabańska – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojciech Gwizdak – sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP, Mirosław Boryczko – przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Andrzej Falkowski – przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podczas spotkania poruszono kwestie: zakresu prowadzonych prac w obszarze cyfryzacji, współpracy z innymi podmiotami, barier dla rozwoju projektu, roli, jaką ma do odegrania GUNB, czasu i warunków potrzebnych do przeprowadzenia transformacji cyfrowej budownictwa.

Dorota Cabańska opowiedziała o tym, co udało się zrobić i nad czym obecnie trwają prace w ramach projektu cyfryzacji: Uruchomiliśmy serwis e-budownictwo, na którym dostępnych jest 10 formularzy wniosków i który ma pozytywną ocenę wśród użytkowników. Teraz rozpoczynamy drugi etap pilotażu serwisu, który jest dużo większym wyzwaniem i przedsięwzięciem, czyli przeprocedowanie scyfryzowanego projektu budowlanego. To jest nasz główny priorytet realizowany przy wsparciu inżynierów i architektów, za co tutaj bardzo dziękuję. Wiemy, że to jest jedna z najważniejszych dla inwestorów procedur. Prowadzimy pilotaż z ich udziałem i zaangażowaniem organów samorządowych, a wnioski płynące z badań będziemy w najbliższych miesiącach wdrażać, aby w przyszłym roku scyfryzowany projekt budowlany wprowadzić. To będzie ogromny krok naprzód!

 

Andrzej Falkowski, Wojciech Gwizdak (fot. Ministerstwo Rozwoju)

 

Andrzej Falkowski, dziękując za rozpoczętą przez GUNB inicjatywę stworzenia ram prawnych dla cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego, zwrócił uwagę, że obecne działania cyfryzacyjne dotyczą ostatniego etapu przed rozpoczęciem budowy. Ten etap jest poprzedzony jednak znacznie dłuższym procesem – szczególnie jeśli dotyczy on realizacji inwestycji infrastrukturalnych – uzyskiwaniem wielu decyzji, pozwoleń, uzgodnień niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę, które również wymagają cyfryzacji. Zapowiedział, że PIIB przygotowuje projekt ustawy o ułatwieniach w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych, która oprócz dostosowania przepisów do specyfiki tego rodzaju obiektów, proponuje rozwiązania cyfryzacyjne w aspekcie nie tylko elektronicznego złożenia wniosku, ale też wzajemnej komunikacji elektronicznej pomiędzy urzędami.

 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest partnerem Zespołu do spraw cyfryzacji, jaki powstał przy GUNB i uczestniczy w cotygodniowych roboczych spotkaniach z udziałem Doroty Cabańskiej. Po zakończeniu I etapu pilotażu, tj. generatora dziesięciu wniosków elektronicznych dostępnych na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl, 4 września rozpoczął się drugi etap pilotażu – proces składania pełnego wniosku o pozwolenie na budowę z elektronicznym projektem budowlanym. Obecnie zespół pracuje także nad elektronicznym rejestrem osób posiadających uprawnienia budowlane eCRUB, który wyeliminuje obowiązek dołączania do projektu budowlanego dokumentów w postaci uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

 

Źródło: PIIB

 

Przeczytaj też: Cyfryzacja procesu budowlanego – nadchodzą zmiany

Pandemia może spowolnić światowy rynek budowlany

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.