Cyfryzacja procesu budowlanego – nadchodzą zmiany

29.07.2020

Rozpoczyna się cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Przez Internet można już pobierać i wypełniać formularze dotyczące procesu budowlanego. Jesienią 2020 będzie możliwe przesyłanie dokumentacji budowlanej online, a pod koniec roku w ten sposób inwestor złoży wniosek o pozwolenie na budowę.

O potrzebie cyfryzacji procesu budowlanego w środowiskach związanych z budownictwem mówi się od lat. Pandemia COVID-19 sprawiła, że cyfryzacja w sektorze budownictwa jest już koniecznością.

 

28.07.2020 r. Rada Ministrów przyjęła poprawki do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Obejmuje on zmianę kilkunastu ustaw.

Zmiany w Prawie budowlanym wprowadzą dla inwestora możliwość składania niektórych wniosków i dokonywania zgłoszeń w procesie budowlanym w postaci elektronicznej. Pozwolą także na dołączanie do wniosków (zgłoszeń) kopii dokumentów zamiast ich oryginałów. Wszystko to umożliwi w wielu sprawach kontakt obywatela z organem bez konieczności wychodzenia z domu.
 

Inwestor będzie korzystał ze specjalnego generatora udostępnionego na rządowej stronie internetowej https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/. Na tej stronie wypełni wniosek (zgłoszenie, zawiadomienie), załączy skan lub zdjęcie dokumentów wymagających dołączenia (których oryginał posiada w postaci papierowej) i kompletny wniosek (zgłoszenie, zawiadomienie) wyśle przez Internet.

Jednocześnie zachowana zostanie dotychczasowa forma składanej dokumentacji do organów administracji budowanej, czyli papierowa. Zainteresowany będzie miał od tej pory możliwość wyboru, czy chce w procesie budowlanym kontaktować się z organem w postaci elektronicznej, czy papierowej.

Zobacz też:

Dzięki poprawce drogą elektroniczną będzie można złożyć:

 • zgłoszenie robót budowlanych (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu),
 • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
 • zgłoszenie rozbiórki,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
 • zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dostępny jest harmonogram procesu cyfryzacji:

https://www.gunb.gov.pl/strona/cyfryzacja

Jakie będą kolejne kroki w cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego?

Ułatwienia, które przyniesie serwis e-budownictwo to dopiero początek. Kolejne etapy to:

 • wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy;
 • nowy elektroniczny centralny rejestr osób, które mają uprawnienia budowlane;
 • konto inwestora w serwisie e-budownictwo;
 • mozliwość (pod koniec 2020 roku) złożenia wniosku o pozwolenie na budowę całkowicie elektronicznie, wraz z załącznikami i podpisanego za pomocą profilu zaufanego. 

W 2019 roku wydano 99 833 pozwolenia dla budynków jednorodzinnych i 5301 pozwoleń dla budynków wielorodzinnych. Do tej pory każdy wniosek dostarczony przez interesariusza, w wersji papierowej, przechodził przez ręce urzędnika. Po wprowadzeniu nowych rozwiązań urzędy zostaną odciążone, a inwestor zaoszczędzi czas.
 

Ministerstwo Rozwoju

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in