S3: tunel TS-26 przebity

04.03.2022

W ciągu budowanej trasy S3 pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą powstają dwa tunele. Dłuższy z nich (ok. 2300 m) pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice jest już przebity.

 

S3: tunel

 

S3: tunel w ramach budowy odcinka Bolków–Lubawka

Budowa odcinka drogi ekspresowej S3 Bolków–Lubawka (granica państwa) podzielona została na dwa odrębne zadania: S3 Bolków–Kamienna Góra Północ oraz S3 Kamienna Góra Północ–Lubawka (granica państwa). Cały odcinek będzie mieć ponad 31 km i połączy się w przyszłości z czeską autostradą D11.

Na odcinku pomiędzy węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ jest realizowana dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstają tu również dwa dwunawowe tunele drogowe: TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice, oraz TS-32 o długości ok. 320 m, niedaleko miejscowości Gostków. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm PORR (lider) i PORR Bau. Wartość kontraktu to ponad 1,5 mld zł.

Wykonawca realizuje obecnie wykopy w gruntach nieskalistych i skalistych oraz rowy. W zakresie branży mostowej prowadzone są m.in. nasuwania wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej. Jeden będzie miał długość 532 m, a drugi – 349 m. Na innych obiektach prowadzone są prace związane z deskowaniem, zbrojeniem i wykonywaniem ustroju nośnego.

 

 

Odcinek S3 pomiędzy węzłem Kamienna Góra Północ a granicą państwa w Lubawce będzie drogą dwujezdniową o długości ok. 15,3 km, z dwoma pasami ruchu w każdą stronę i pasem awaryjnym. Wykonawcą tego odcinka jest konsorcjum firm Mosty Łódź (lider) i ONDE. Wartość kontraktu to blisko 900 mln zł. Stan zaawansowania rzeczowego wynosi ok. 67%. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na II połowę 2022 r.

 

S3: tunel

 

Tunel drogowy TS-26

Na konstrukcję tunelu TS-26 składają się dwie nawy główne dla ruchu pojazdów: lewa (wschodnia) o długości 2301,88 m i prawa (zachodnia) o długości 2272,2 m, osiem przejść ewakuacyjnych poprzecznych i jeden przejazd awaryjny w środku tunelu. Dłuższy tunel wydrążony został metodą górniczą w technologii NATM (ang. New Austrian tunnelling method, pol. Nowa austriacka metoda), która została wybrana m.in. ze względu na budowę geologiczną górotworu, przekrój poprzeczny tunelu oraz jego długość. Metoda NATM polega na drążeniu przy wykorzystaniu w jak największym stopniu efektu samonośności górotworu, będącego podstawowym elementem obudowy wstępnej. Najważniejsze jest tu prawidłowe wykonanie wyłomu, wykorzystanie naturalnego rozkładu naprężeń oraz bezzwłoczne wykonanie obudowy wstępnej. Wykonawca przystąpi teraz do realizacji ósmego, czyli ostatniego przejścia poprzecznego, łączącego obie nawy tunelu. Jego realizacja możliwa była dopiero po przebiciu obu naw na całej długości. Kolejnym etap będzie polegał na zabezpieczeniu wyrobiska górniczego, a następne prowadzone będą roboty związane z realizacją obudowy ostatecznej.

Drążenie tunelu TS-26 od strony portalu południowego rozpoczęto w grudniu 2020 r., a od strony północnej w marcu 2021 r.

 

S3: tunel

 

S3: tunel TS-32

Krótszy tunel w ciągu S3 wykonywany jest w technologii Cut&Cover, czyli w tzw. otwartym wykopie. Metoda ta polega na tym, że w pierwszym etapie robót powstaje głęboki wykop, aż do poziomu fundamentów tunelu, a następnie realizowana jest żelbetowa konstrukcja. Z wykopu wywieziono 223 tys. m³ materiału skalnego. Obecnie prowadzone są prace związane z montażem systemu deskowań do betonowania konstrukcji, zbrojeniem i betonowaniem fundamentów tunelu. Obudowa tunelu składać się będzie z 27 segmentów, z czego obecnie realizowany jest 21.

 

Umowna wartość drogi ekspresowej S3 Bolkowo–Lubawka to prawie 2,5 mld zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Źródło: GDDKiA

 

Czytaj też:

Tunel na S3 w Sudetach – rozpoczęto drążenie

Zasilanie energią elektryczną tuneli

Zachodnia Obwodnica Szczecina z najdłuższym tunelem w Polsce

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in